Събития Фонд Социална закрила на МТСП ще финансира проекти за модернизиране на социални услуги с 1,45 млн. лв.

Фонд Социална закрила на МТСП ще финансира проекти за модернизиране на социални услуги с 1,45 млн. лв.

Четвъртък, 23 януари 2020 г., 14:29
Размер на буквите

подобряване на материалната база на социални услуги и в подкрепа на социални предприятияФонд Социална закрила (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика набира проектни предложения за модернизация и подобряване на материалната база на социални услуги и в подкрепа на социални предприятия, които ще се финансират през 2020 г.

Проектите ще се финансират в две направления. По Компонент 1 ще се осигуряват средства за закупуване на оборудване и/или обзавеждане или за строително-монтажни/ремонтни дейности на материалната база на социални услуги. Общият финансов ресурс за всички проекти по това направление е до 1 450 000 лв. Допустими кандидати са доставчици на социални услуги, в това число и общини.

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 31.03.2020 г. Всяко проектно предложение за оборудване и/или обзавеждане се финансира от ФСЗ с до 36 000 лв. с ДДС и най-малко 10% от общия бюджет за проектното предложение е съфинансиране от кандидата.

Проектните предложения за строително-ремонтни/монтажни работи се финансират от ФСЗ с до 50 000 лв. с ДДС. Съфинансирането от кандидата е най-малко 10% от общия бюджет за проектното предложение.

Компонент 2 е насочен към подкрепата на социални предприятия при изграждане на партньорства, обмяна на опит и популяризиране на добри практики. Допустими кандидати са социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия по Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. Общ финансов ресурс за всички проекти по Компонент 2 е до 50 000 лв. Всяко проектно предложение се финансира от ФСЗ със средства до 10 000 лв. с ДДС. Съфинансирането от кандидата е най-малко 10% от общия бюджет за проектното предложение. Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 30.04.2020 г.

След оценяване и класиране проектните предложения с най-висока обща оценка ще бъдат предложени на управителния съвет на ФСЗ за одобряване на финансиране. Управителният съвет ще извърши одобряване с решение, което ще се оповести на интернет страницата на ФСЗ, а всички одобрени кандидати ще бъдат известени за подписване на договор с ФСЗ. Обявлението и всички приложения към него са публикувани на интернет страницата на Фонд Социална закрила: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=439

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |