Събития Община Стара Загора ще кандидатства за финансиране на Регионален иновационен център

Община Стара Загора ще кандидатства за финансиране на Регионален иновационен център

Сряда, 15 януари 2020 г., 14:59
Размер на буквите

ОбСВ Стара Загора се проведе извънредно заседание на Общинския съвет. Единствената точка в дневния ред на старозагорските съветници беше за даване на съгласие Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Така ще има възможност да се кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма Иновации и конкуретноспособност 2014 - 2020, Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации, процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове. Старейшините подкрепиха предложението с 49 гласа За.

В сдружението освен УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович са изявили желание за участие Тракийският университет, МБАЛ Ниа Мед ООД и Специализираната акушеро-гинекологична болница за активно лечение в Сливен.

Проектното предложение, с което ще се кандидатства, е насочено към изграждане и развитие на нова научноизследователска инфраструктура, фокусирана върху диагностиката, оценката и лечението на пациенти със социално значими заболявания, чрез прилагане на иновационни методики, разработени и изследвани в Регионалния център.

В началото на сесията Нели Калнева - Митева положи клетва за работа в името на старозагорци като общински съветник. Тя влиза на мястото на избраната за зам.-кмет Милена Желева. 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |