Събития Пет компании ще участват в преговорите за избор на стратегически инвеститор за проекта АЕЦ Белене

Пет компании ще участват в преговорите за избор на стратегически инвеститор за проекта АЕЦ Белене

Петък, 20 декември 2019 г., 12:28
Размер на буквите

Български енергиен холдинг ЕАДРаботна група с представители от Министерството на енергетиката, Български енергиен холдинг ЕАД, Национална електрическа компания ЕАД и Електроенергиен системен оператор ЕАД изготви кратка листа на фирмите, заявили интерес за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор за проекта АЕЦ Белене. Комисията извърши преглед и анализ на подадените заявления за участие в процедурата и реши, че кандидатите, които най-добре отговарят на условията за опит в изграждане и инвестиране на ядрени мощности, които имат адекватна финансова способност да обезпечат задълженията за инвестиране и участие в проекта за изграждане на АЕЦ Белене и следва да бъдат включени в кратък списък (shortlist) на кандидатите, до които ще се изпрати покана за подаване на обвързващи оферти, са както следва: CNNC, Китай; Росатом – Атоменергопром, Руска федерация; Корейска хидро- и ядрена корпорация, Република Корея; Фраматом САС, Франция; Дженерал Електрик, САЩ.

Министър Петкова подчерта, че фирмите са световни лидери в сферата на ядрената енергетика и са избрани на база на техния опит, финансова стабилност и кредитен рейтинг. До края на месец януари ще бъдат изпратени покани на компаниите от кратия списък за подаване на обвързващи оферти.

В кратката листа са включени и компаниите Фраматом САС и Дженерал Електрик, тъй като и двете фирми са заявили интерес за участие в проекта чрез доставка на оборудване – Фраматом като доставчик на системи за безопасност, а Дженерал Електрик като проектант и доставчик на различни пакети, включително, но не ограничено до вторичния цикъл, състоящ се от основно оборудване на турбинна зала, както и на компресорите, трансформаторите и друго евакуационно оборудване. Двете фирми предлагат и да осигурят финансиране за системите, които ще доставят.

На 22-ри май тази година в Официален вестник на Европейския съюз бе публикувана процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ Белене. В рамките на поканата бе дадена и възможност за заявяване на интерес за придобиване на миноритарно участие в бъдещата проекта компания, както и/или за закупуване на електрическа енергия от бъдещата електроцентрала. В рамките на обявения срок тринадесет кандидата подадоха заявления. Седем от компаниите заявиха интерес да участват като стратегически инвеститор в проекта. 

Процедурата е гъвкава и дава възможност на избрания стратегически инвеститор да води разговори с компаниите, заявили миноритарно участие в проекта или интерес за закупуване на електрическа енергия. От страна на Република Северна Македония бе заявен интерес за придобиването на миноритарен дял в проектната компания, както и заявление за изкупуване на електрическа енергия от АЕЦ Белене. 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |