Събития Европейците потвърждават подкрепата си за международното развитие

Европейците потвърждават подкрепата си за международното развитие

Сряда, 23 октомври 2019 г., 14:14
Размер на буквите

EKTазгодишното проучване на Евробарометър относно сътрудничеството на ЕС за развитие показва широк консенсус сред европейските граждани относно важността на международното сътрудничество и развитие. Почти 90% от гражданите на ЕС заявяват, че сътрудничеството за развитие е важно, за да се помага на хората в развиващите се държави. Това потвърждава тенденцията, наблюдавана през последните години, и показва, че сътрудничеството за развитие е една от политиките на ЕС, които най-често се възприемат положително.

Комисарят по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Mимица коментира: Много съм доволен, че европейските граждани продължават да изразяват много силна подкрепа за сътрудничеството на Съюза за развитие, както и съгласие с основните приоритети, по които работех през последните години: укрепването на партньорствата като това с Африка; задълбочаването на нашия ангажимент за създаване на работни места и осигуряването на повече частни инвестиции. 

Това е солидна основа, която ще позволи на Съюза да запази своята водеща световна роля и да посрещне значителните предизвикателства, които остават непроменени.

Три четвърти от европейците са съгласни, че ЕС следва да укрепи партньорството си с Африка и да увеличи финансовите инвестиции за създаването на работни места и осигуряването на устойчиво развитие и на двата континента. Освен това европейските граждани подкрепят усилията на ЕС за стимулиране на частните инвестиции в сътрудничеството за развитие: три четвърти от европейците считат, че частният сектор трябва да играе по-значима роля за международното развитие.

Европейските граждани подкрепят работата за постигането на обща глобална програма за развитие в рамките на целите за устойчиво развитие. На въпроса кои са основните предизвикателства пред развитието, гражданите подредиха по приоритети възловите цели за устойчиво развитие така: образование, мир и сигурност, вода и канализация, здравеопазване, продоволствена сигурност и селско стопанство, икономически растеж и заетост и права на човека.

Над 70% от гражданите на ЕС заявяват, че финансовата помощ е ефективен начин за справяне с незаконната миграция и също толкова голяма част изразяват съгласие, че предоставянето на финансова помощ за развиващите се страни допринася за намаляване на неравенството в тези държави. Същият процент европейци смятат, че предоставянето на финансова помощ за развиващите се страни е ефективен начин за засилване на влиянието на ЕС по света.

За повече информация

Тук можете да намерите отделни информационни фишове на националните езици за всички държави — членки на ЕС, инфографики на всички езици на държавите от ЕС и информационни фишове за резултатите в ЕС като цяло и младежите като целева група.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |