Събития ВАС и КЗК потвърдиха избора на изпълнител на реконструкцията на учебни заведения в Стара Загора

ВАС и КЗК потвърдиха избора на изпълнител на реконструкцията на учебни заведения в Стара Загора

Сряда, 17 февруари 2010 г., 08:39
Размер на буквите

С Определение №1883/12.02.2010 г., по Административно дело №1684/2010 г. Върховният административен съд (ВАС) на Република България остави в сила определението от 15.12.2009 г., постановено от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по преписка №КЗК-1085/2009 г., с което е оставено без уважение искането на жалбоподателя Консорциум Стройгруп 2009 Стара Загора за налагане на временна мярка „спиране” на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Тя е с предмет: Реконструкция и обновяване на учебни заведения на територията на община Стара Загора по договор BG161P0001/1/1-01/2007/016 с Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, съобщиха от пресцентъра на община Стара Загора.
Определението на Върховния административен съд не подлежи на обжалване. По силата на чл.41, ал.4 от Закона за обществените поръчки възложителят /кметът на Община Стара Загора/ сключва договор в едномесечен срок от влизането в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка.
С Решение №134/11.02.2010 г., по преписка №КЗК-1078/1085/2009 г. на Комисията за защита на конкуренцията са оставени без уважение жалбите на Енемона и партньори ДЗЗД - София и на Консорциум  Стройгруп 2009 Стара Загора срещу Решение №РД 25-2653/19.11.2009 г. на кмета на Община Стара Загора за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет. Реконструкция и обновяване на учебни заведения на територията на община Стара Загора по договор BG161P0001/1/1-01/2007/016 с Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013.
Със същото решение Комисията за защита на конкуренцията постановява, че възложителят /кметът на Община Стара Загора/ законосъобразно и правилно е класирал на първо място Консорциум Загорастрой - Стара Загора.
Горепосочените две решение са публикувани на интернет-страниците на ВАС и КЗК.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |