Събития Становище на Българската търговско-промишлена палата относно предложение съдебните изпълнители да събират извънсъдебно малки задължения

Становище на Българската търговско-промишлена палата относно предложение съдебните изпълнители да събират извънсъдебно малки задължения

Сряда, 14 август 2019 г., 10:31
Размер на буквите

БТППБългарската търговско-промишлена палата принципно подкрепя предложението за създаване на чл. 426а от ГПК, озаглавен Събиране на задължения чрез доброволно изпълнение, с който да се въведе нов институт за събиране на по-малки по размер задължения извънсъдебно от съдебните изпълнители. Създаването на процедурата значително ще облекчи работата на съда, а страните ще си спестят разноски и лихви.

За да може с новосъздадената процедура да бъдат събирани малките, но масови задължения при ясни правила, БТПП предлага следното изменение:

В ал. 8 на чл. 426а от ГПК да бъде добавен текст, с който да се определя максимален праг на възнаграждението на частния съдебен изпълнител. В настоящия вариант е определен само минимален такъв „не по-малко от една десета от дълга“.

Мотиви:

Регламентирането на законов диапазон на възнагражденията на частните съдебни изпълнители, ще гарантира правата както на длъжниците, така и на кредиторите в контекста на предлаганата законодателна промяна.

Страните, изначало следва да са ясно информирани какво дължат, в това число и размера на възнаграждението на частният съдебен изпълнител. Липсата на горен праг би създало предпоставки за определяне на прекомерно високи възнаграждения и правна несигурност при прилагането на нормата, с което ще бъде нарушен принципа за съразмерност между дълга и дължимите разноски. Освен това, законодателната промяна касае така наречените малки задължения, поради което следва да бъде регламентиран един разумен таван на възнагражденията, в такъв смисъл са и последните законодателни промени в други законови и подзаконови нормативни актове по отношение на разноските, представляващи възнаграждение на съдебните изпълнители.

Необходимо е разноските да бъдат разумни, предписани от закона и да са предварително известни на страните.

Становището на БТПП е изпратено до зам.-министъра на правосъдието Десислава Ахладова.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |