Събития Проект: Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила

Проект: Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила

Понеделник, 11 февруари 2019 г., 13:58
Размер на буквите

ПроектТърговско-промишлена палата Стара Загора в партньорство с Областна Администрация - Област Стара Загора изпълнява

ПРОЕКТ

Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА на Оперативна програма Добро управление, процедура BG05SFOP001-2.009

ОБЩА СТОЙНОСТ

89 973.53 лв., от които

76 477.50 лв.европейско

13 496.03 лв. национално съфинансиране

Начало: 04.01.2019

Край:      04.01.2021

ГЛАВНА ЦЕЛ

Създаване на условия за активно участие на гражданите и бизнеса в открито и отговорно управление за задържане и привличане на работна сила в България.

 

ДЕЙНОСТИ

ПРОУЧВАНИЯ за определяне на обществените потребности и причините, водещи до недостиг на кадри в България, генериране на предложения за политики, адресиращи тези причини и добри практики в тази насока

ПИЛОТНА КОМИСИЯ като механизъм за подобряване на средата за гражданско участие в открито и отговорно управление за ефективно решаване на проблема с кадрите в България

СЪБИТИЯ като инструмент за подобряване на средата за гражданско участие в открито и отговорно управление за ефективно решаване на проблема с кадрите в България

АНАЛИЗ, ПРЕПОРЪКИ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ към законодателната/изпълнителната власт за по-добра регулаторна среда и политики за решаване на проблема с недостига на кадри в България

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА - механизъм за насърчаване на гражданското участие в процесите на формиране на политики и предприемане на мерки за задържане и привличане на кадри в България

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |