Събития Покана към работодателите за участие в комисии за провеждане на държавни изпити за професионатна квалификация в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер” - Стара Загора

Покана към работодателите за участие в комисии за провеждане на държавни изпити за професионатна квалификация в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер” - Стара Загора

Понеделник, 08 април 2019 г., 14:04
Размер на буквите

сградаЗа завършване на професионалното си образование учениците от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер” - Стара Загора полагат държавни изпити по теория и практика за придобиване степен на професионална квалификация. На основание чл. 33 и чл. 35 от Закона за професионалното образование и обучение ръководсвото на гимназията отпхравя покана към ръководителите на фирми да изпратят представител, който ще участва в комисия за провеждане на изпити.

За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Строителен техник” се провеждат изпити за специалностите:

  • Строителство и архитектура
  • Водно строителство
  • Транспортно строителство

По професия „Геодезист” изпи тът е за специалност Геодезия. Изпитите за трета степен на професионална квалификация ще се проведат както следва:

  • по теория - на 6 юни 2019 г.;
  • по практика - на 30, 31 май и 3 юни 2019г. за специалности „Строителство и архитектура”, „Транспортно строителство”, „Водно строителство” и „Геодезия”

Изискването според Закона за професионалното образование и обучение е представителят от бизнеса да е с квалификация от съответната професионална област.

За участие в комисии за провеждане на държавни изпити за професионатна квалификация е нужно да бъде изпратен писмен отговор до 30 април 2019 г.

За контакти и допълнителна информация: инж. В. Георгиева - заместник директор по учебно - производствената дейност на тел. 042/65-10-83 и 0889815707.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |