Събития Обучение за енергийно-ефективни услуги в сгради се проведе в Стара Загора

Обучение за енергийно-ефективни услуги в сгради се проведе в Стара Загора

Сряда, 13 февруари 2019 г., 12:09
Размер на буквите

обучениеПървото обучение по проекта QualitEE на тема „Гарантиране качеството на енергийно-ефективните услуги (ЕЕУ) в сградите“ се проведе при голям интерес на 12 януари 2019 г. в залата на Палатата. Обучението беше организирано от Черноморския изследователски енергиен център (ЧИЕЦ) съвместно с Търговско-промишлената палата - Стара Загора. Разнообразната аудитория включваше представители на организации, които са потенциални клиенти на енергийно-ефективни услуги, консултанти и доставчици на ЕЕУ.

Експертът от Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ), Ангел Николаев, българският партньор в проекта, запозна участниците с видовете енергийно-ефективни услуги, етапите при изпълнението на проектите, особеностите на договорите с гарантиран резултат, финансирането и възможностите за повишаване качеството на проектите. С неговата презентация можете да се запознаете оттук.

Асен Шарлийски, заместник-директор на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници, представи накратко възможностите на Фонда за предоставяне на финансова подкрепа на проектите в областта на енергийната ефективност.

Практически насоки за прилагането на ЕСКО механизма в България бяха дадени от Кирил Райчев, председател на Алианса за енергийна ефективност. 

Той запозна участниците с българския опит в ЕСКО услугите, включително с развитието на пазара в страната и проекти, изпълнени от членове на Алианса. С подробности от презентацията можете да се запознаете оттук.

Обучението в Стара Загора е първото от серията обучения в България, които ще се проведат в рамките на проекта QualitEE „Сертифициране качеството на енергийно-ефективните услуги за увеличаване на отговорните инвестиции в сградния сектор“, финансиран от програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския съюз. Повече информация за проекта можете да намерите на www.qualitee.eu.

 obuchenie 02

obuchenie 04

obuchenie 03

 
Гарантиране качеството на енергийно-ефективните услуги в сградите


Практическо ръководство за прилагане на ЕСКО механизма в България

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |