Събития Безплатно изработване на проектни предложения за финансиране от програма за Развитие на човешките ресурси

Безплатно изработване на проектни предложения за финансиране от програма за Развитие на човешките ресурси

Вторник, 12 февруари 2019 г., 09:41
Размер на буквите

безплатно за фирми членовеТърговско-промишлена палата - Стара Загора предлага безплатно подготвяне на проектни предложения на фирми членове по ОП Развитие на човешките ресурси, Приоритетна ос 1 Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, процедура BG05M9OP001-1.057 Умения.

Процедурата е насочена към повишаване на квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерното развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

Допустими кандидати по процедурата са работодатели. Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  • Включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретното работно място/работен процес;
  • Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (но не по-висока от трета квалификационна степен) на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място;
  • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място;
  • Включване безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучение/я;
  • Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, насърчаване на дистанционната работа и др.) за заети лица при работодател, за периода на обучение.

Повече информация за програмата и документи за кандидатстване можете да намерите на този линк.

Фирмите членове, които имат интерес да се възползват от финансовите възможности на тази програма, могат да се обръщат към Търговско-промишлена палата - Стара Загора. Експертите на Палатата ще направят предварителна преценка дали Вашите потребности са допустими за финансиране по програма Умения. Приемане на заявки за подготвяне на проектни предложения ще се прави до изчерпване на капацитета ни за работа.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |