Събития Община Стара Загора започва изграждането на 69 социални жилища

Община Стара Загора започва изграждането на 69 социални жилища

Вторник, 15 януари 2019 г., 17:11
Размер на буквите
социални жилищаОбщина Стара Загора подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 за реализацията на проект Изграждане на социални жилища в град Стара Загора. Стойността на проекта е близо 3,3 млн.лв., от които 100 000 лв. са собствено финансиране. Срокът на изпълнение е 24 месеца.
Проектът е включен в Инвестиционната програма на община Стара Загора по Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020. Чрез цялостна реконструкция на 4-етажната сграда на бившата Метрология, на ул. Мусала№26 в гр. Стара Загора, се цели интеграция на уязвими и други групи в неравностойно положение, посредством осигуряване на съвременни социални жилища за настаняването им. В общо 69 жилища - 8 гарсониери, 19 едностайни и 42 двустайни апартамента, се очаква да бъдат настанени общо 232 лица, от които 116 представители на маргинализираните общности, вкл. роми. Проектът предвижда и подобряване на достъпа на лица с увреждания.
Това се прави чрез оборудване и обзавеждане и е част от цялостната модернизация на обекта. Те ще бъдат определени чрез приетата от Общинския съвет на 29.03.2018 г. Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга социално жилище на територията на община Стара Загора.
Общата цел на проекта е чрез изграждането на съвременни социални жилища на територията на град Стара Загора да се осигури както подслон и нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени, така и социално приобщаване на ползвателите.
Те ще живеят в комплекс от затворен тип, с охрана, денонощно видеонаблюдение, паркоместа и др. екстри. Апартаментите ще бъдат мебелирани и ще се обитават за срок от 3 години. Ще се заплаща наем до 80% от моментния наем за общинско жилище, който е 60 лв. Ползвателите ще сключват договори с общината и ще поемат конкретни ангажименти за социална реализация - посещение на образователна институция от децата в училищна възраст; включване на безработните в образователно-квалификационните програми, както и в програми за осигуряване на заетост, предложени от общината; включване в програми за социална интеграция; лицата трябва да имат избран личен лекар, а родителите ще са длъжни да водят децата си на имунизации и проверка на здравния им статус.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |