Събития Енергийният сектор е най-важен за стабилността на българия

Енергийният сектор е най-важен за стабилността на българия

Петък, 07 декември 2018 г., 08:42
Размер на буквите
1energetikaСоциологическа агенция Джънкшън България проведе национално представително проучване на обществените нагласи към енергийния сектор по поръчка на Д енд Д Агенция за проучване и връзки с обществеността. Резултатите показват, че 78% от гражданите очакват в близко бъдеще цената на електроенергията да се увеличи. Едва 14% от гражданите прогнозират понижение на сметките за ток. Въпреки уверенията на Комисията за енергийно и водно регулиране, че не се предвижда ново повишение на цената на топлинната енергия през зимата, голяма част от анкетираните очакват запазване на тенденцията за поскъпване на тока. Това идва на фона на направената от газовия доставчик Булгаргаз прогноза за поскъпване на синьото гориво с близо 5% от Нова година, при това тя не е финална. Окончателното предложение на Булгаргаз за корекция в цената на природния газ за първото тримесечие на 2019 година ще бъде внесено в енергийния регулатор на 11 декември.
 

 

1071218 1

 
Като най-важен сектор за стабилността на страната мнозинството от българите посочват енергийния сектор, следван от туризма, земеделието и финансовия сектор. Въпреки незначителните запаси на България от природен газ и нефт, добре развитият енергиен сектор играе важна роля на Балканите. Стратегическото разположение на страната я прави важен район за пренос и разпределение на нефт и природен газ от Русия за Западна Европа и другите балкански страни. От гледна точка на производството на електроенергия на глава от населението България е един от най-големите производители и износители на електроенергия на Балканския полуостров.

 

1071218 2

 

Като основни проблеми на енергийния сектор българите посочват корупцията и неефективното управление на енергийните дружества. Този сектор и до днес остава най-нереформиран в българската икономика, както и най-уязвим по отношение на външни интереси. Причините за това са много и са свързани най-вече с факта, че в енергетиката става дума за огромни финансови ресурси, зависими от решенията на държавната администрация, което е базисна предпоставка за корупционни практики.

 

1071218 3

 

Голямо одобрение сред българите срещат и мерките за подпомагане на най-уязвимите потребители на електроенергия. През този отоплителен сезон над 180 хиляди души бяха одобрени за енергийна помощ от Агенцията за социално подпомагане. Помощта от 374 лева, която се полага за петте месеца на зимата, бе изплатена накуп, а правителството планира да изплати 100 лева допълнително през декември на всички 210 хиляди лица или домакинства, които са одобрени и попадат в системата за енергийно подпомагане през настоящия отоплителен сезон.

 

1071218 4

 

Когато стане въпрос за подпомагане на малкия и среден бизнес, мнозинството българи подкрепя частични мерки за облекчаване на сметките за електроенергия на предприятията. Картината е коренно различна, когато става въпрос за едрия бизнес, като пълното подпомагане на неговите производства среща едва 16% одобрение, а частичното - 19%. Реалността в България показва, че едва 40 до 50 фирми могат да се възползват от предвидената в закона отстъпка за ток. Намалената такса „задължение към обществото“ важи за компании с енергоемко потребление над 10 гигватчаса годишно, а пълна отстъпка ползват потребителите с годишно потребление над 30 гигаватчаса.
Енергийният сектор несъмнено е един от най-важните за стабилността на България. Всички помним февруарските събития от 2013 г., които разклатиха тогавашното правителство, а изследването, поръчано от „Д енд Д Агенция за проучване и връзки с обществеността“ ясно показва, че 5 години по-късно енергийният сектор заема все толкова централно място в съзнанието на българина.

 

 

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |