Събития Данъчни подсещат закъснелите да платят задължения и осигурителни вноски

Данъчни подсещат закъснелите да платят задължения и осигурителни вноски

Понеделник, 03 декември 2018 г., 09:01
Размер на буквите
1НАПНационалната агенция за приходите започна кампания, с която напомня на лицата - лицензирани по реда на Закона за автомобилните превози, извършващи обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и/или на Общността, които не са заплатили декларираните от тях задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, че срокът за доброволното им плащане е изтекъл.
Наличието на задължения в размер над 5 000 лв. е основание НАП да изпрати уведомление до Изпълнителна агенция Автомобилна администрация за налагане на принудителна административна мярка – временно или окончателно отнемане на лиценз за извършване на съответната дейност.
Приходната агенция уведомява своите клиенти за просрочените им задължения чрез унифицирано електронно съобщение.
Детайлни справки за просрочените публични задължения, клиентите на НАП могат да направят чрез e-портала на НАП с електронен подпис или с ПИК.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |