Събития Повече пари за селата, новия парк и нова улица одобри Общинският съвет в Стара Загора

Повече пари за селата, новия парк и нова улица одобри Общинският съвет в Стара Загора

Четвъртък, 29 ноември 2018 г., 15:32
Размер на буквите
1сесия 1118С близо 1,5 млн. лв. приходи в края на годината Община Стара Загора ще финансира разширението на новия парк Артилерийски, изграждането на улица П. Захариева в кв. Железник, текущи ремонти в селата и четвъртокласната пътна мрежа и др. Това решиха на предпоследното си за годината редовно заседание днес общинските съветници в Стара Загора, които гласуваха общо 64 точки.
По предложение на кмета Живко Тодоров общинските съветници приеха промяна по бюджета на община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2018 г. Постъпилите в общинската хазна 1.435 млн. лева от продажбата на акциите от капитала на Борса – Стара Загора АД, ще бъдат разпределени за текущи ремонти и подобрения, изграждане на улица и парк. Предвижда се 589 000 лева да бъдат заделени за текущ ремонт на улици, подмяна на асфалтови и тротоарни настилки в селата, а с 305 000 лева ще се ремонтира четвъртокласна пътна мрежа. Инвестиционната програма на общината ще бъде увеличена с 412 988 лева, а 980 000 лв. са предвидени за разплащане на строително-ремонти дейности по проекта за разширението на парк Артилерийски до края на годината, обясни Диян Димитров председател на ПК по бюджет и финанси. Той съобщи още, че с 260 000 лв. по капиталовата програма ще се финансира изграждането на дългоочакваната от жителите на квартал Железник нова улица Петкана Захариева, която се очаква да бъде завършена до края на 2018 година.
Предвидени са средства за основен ремонт на покрив на Детска градина No 55 Незабравка в с. Хан Аспарухово на стойност 60 000 лв. Заделят се допълнителни средства за текущи ремонти на читалищата в селата Михайлово, Стрелец, Горно Ботево и Калитиново, на пенсионерските клубове в Лозен, Плоска могила и Борово и на здравните служби в Малка Верея, Пшеничево, Остра могила и Сладък кладенец. Предложения за промени в разпределянето на средствата не са постъпили, беше уточнено след дебати в залата. Направеното от кмета предложение не беше подкрепено от общинските съветници от БСП – лява България.
На първо четене старейшините гласуваха промени в Наредбата за местните такси и цени на услуги, които засягат ползването на плувния басейн, Регионална Библиотека З. Княжески, услугите на служба ГРАО и футболните игрища в новия парк и зад пощата. Те одобриха още и отпускане на целева субсидия от бюджета за финансово оздравяване на Диагностично-консултативен център-I ЕООД в размер на 30 хил. лева, като 15 хил. лв. се заложат в бюджета за тази година, а остатъка в Бюджет 2019г.
В началото на сесията Кремена Димитрова положи клетва за ВриД кмет на село Ракитница, след приетата от Общинската избирателна комисия оставка на досегашния Матей Господинов, тъй като до следващите редовни избори за местна власт остава по-малко от 1 година. Тя е безпартийна, до момента е читалищен секретар на Читалище Отец Паисий в селото.
Общинският съвет гласува още одобряване на план-сметки за предоставяне на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на общината за следващата година.
Общинският съвет избра Таньо Брайков да го представлява в извънредното общо събрание на акционерите на Индустриална зона Загоре, което ще се състои на 27.12.2018 г. То трябва да приеме нов устав, нов адрес и промяната в името заради новия акционер в дружеството Национална компания индустриални зони ЕАД.
Еднократна финансова помощ от 4 000 лв. ще бъде отпусната за лечението в Турция на бебето Мая, което страда от вродена мускулна дистрофия.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |