Събития 587 ученици се включиха в Дните на отворените врати на старозагорските предприятия

587 ученици се включиха в Дните на отворените врати на старозагорските предприятия

Четвъртък, 29 ноември 2018 г., 10:47
Размер на буквите
11професионално обучениеДните на отворените врати на фирмите, най-ефективната форма на Европейската седмица на професионалните умения, се проведоха организирано за трети пореден път в област Стара Загора в края на ноември. В тях се включиха 587 ученици от началния и прогимназиалния курс - рекорден брой за този формат. Рекорден брой бяха и фирмите, които отвориха врати - 26, представители от всички области на регионалната икономика. Голяма част от тях участват в проекта ДОМИНО за въвеждане на дуално обучение, реализиран с швейцарска подкрепа, или активно се включват в различни форми на стажуване. Малките ученици имаха възможност пряко да се запознаят с производствения процес в конкретни фирми, което съдейства за формиране на реална представа за тях и въздейства върху професионалната им ориентация.
Европейската седмица на професионалните умения е инициатива на Европейската комисия и има за цел да направи по-привлекателно професионалното образование и обучение (ПОО) в подкрепа на качествените умения и работните места чрез съчетаване на прояви, които се проведоха в цяла Европа на местно, регионално и национално равнище. Заинтересованите страни, които взеха участие в тази Седмица, имаха възможност да споделят примери за високи постижения в областта на ПОО, както и иновативни практики за преподаване, успешни програми за професионално обучение, които насърчават стажовете, обучението на работното място, повишаването на квалификацията и преквалификацията, както и устойчивите партньорства между бизнеса и образованието. Събитието беше отворено за всички организации в рамките на всяка една от 28-те държави — членки на ЕС, членовете на Европейската асоциация за свободна търговия и държавите кандидатки. България участва активно в Седмицата, на която национален координатор е Министерството на образованието и науката. Координатор за Старозагорска област е Регионалното управление на образованието в партньорство с Областен управител, общинските администрации, Търговско-промишлена палата - Стара Загора и другите регионални работодателски организации.
Дните на отворените врати съдействат за преодоляване на негативната представа за производството и за създаване на позитивна нагласа към професионалното образование, което важен фактор за решаване най-важния проблем стоящ пред работодателите - недостиг на трудови ресурси. Това е бавен и труден процес и за да бъде устойчив са необходими системни и координирани усилия от всички заинтересовани страни - бизнес, образователните институции, национални, регионални и местни власти. Необходимо е професионалното образование да стане приоритетна национална политика. Старозагорска област е пример за регионално партньорство и лидер в прилагане на дуалното обучение. В момента е в ход процедурата по завяване на потребностите на фирмите за обучения по конкретни специалности, което ще определи държавния план-прием на ученици в професионалните гимназии за учебната 2019/2020 г.
В Старозагорска област още веднъж през годината, се организират Дни на отворените врати на фирмите - през месец април, по време на Областната панорама на професионалното образование, която тази година ще бъде с нов формат.  
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |