Събития Заявки за обучение по специалности от професии за учебната 2019/2020 година в област Стара Загора

Заявки за обучение по специалности от професии за учебната 2019/2020 година в област Стара Загора

Четвъртък, 15 ноември 2018 г., 09:56
Размер на буквите
1obuchenie uchiteliВъв връзка с изискването на чл. 50, ал. 1, т. 3 и чл.52. ал.1. т. 2 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование относно държавния план- прием за учебната 2019/2020 година в област Стара Загора, в срок до 21.12.2018 г. можете да отправяте до РУО - Стара Загора заявки за обучение по специалности от професии, от които имате необходимост.
Необходимо е да посочите точно наименованието на специалностите от професиите, за които предлагате обучение, прогнозен брой, форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност - към кое училище в областта е насочена заявката за обучение.
Списъкът на професионалните гимназии, профилираните гимназии, средните и обединените училища, които осъществяват професионална подготовка в област Стара Загора, както и по кои специалности от професии е качен на сайта на РУО-Стара Загора – http://ruobg.com
Можете да представите заявките си в РУО - Стара Загора по удобен за Вас начин:
  • по ел. поща: rio_sz@ abv.bg
  • чрез училищата, с които си партнирате и коиго ще осъществяват прием по специалности, свързани с Вашите потребности;
  • на място в деловодството на РУО - Стара Загора - стая 15
  • по пощата - 6000, гр. Стара Загора, ул. Барейро № 9, РУО - Стара Загора, Татяна Димитрова, Началник иа РУО - Стара Загора.
  • чрез работодателските организации, в които членувате.

 

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |