Събития 10 години трябва да се пазят документите за финансова помощ по ОП Развитие на човешките ресурси

10 години трябва да се пазят документите за финансова помощ по ОП Развитие на човешките ресурси

Вторник, 23 октомври 2018 г., 12:33
Размер на буквите
1ОП РЧР2018Определени са срокове за съхранение на документи за бенефициентите от предходния програмен период на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013, съобщиха от Бюрото по труда в Стара Загора.
Агенцията по заетостта, в качеството си на междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013 (ОП РЧР 2007-2013), уведомява всички бенефициенти, че всички операции, свързани с приключване на програмата са вече извършени.
В тази връзка, началната дата на тригодишния период, в рамките на който следва да се пазят на разположение всички разходооправдателни документи, свързани с получена безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР 2007-2013, се счита от 09.08.2018 г.
В допълнение и съгласно сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Агенция по заетостта с бенефициентите, както и при договорите за заетост с работодатели, които са получили минимална помощ (de minimis) в съответствие с изискванията на Регламент 1998/2006 и Регламент 1407/2013 (за договори, сключени след влизането в сила на Регламент 1407/2013), следва документацията относно индивидуалните помощи de minimis да бъде съхранявана за период от 10 бюджетни години, считано от датата на тяхното предоставяне (т.е. считано от датата на сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или договора за заетост с работодателя).
Сроковете могат да бъдат прекъсвани в случай на съдебно производство или по надлежно мотивираната
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |