Събития В Стара Загора набират заявки за заетост на лица с увреждания

В Стара Загора набират заявки за заетост на лица с увреждания

Понеделник, 01 октомври 2018 г., 07:34
Размер на буквите
1Бюро по труда011018Териториалното поделение на Агенцията по заетостта - Бюро по труда в Стара Загора набира заявки за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания по новия Компонент II на проект Обучения и заетост за младите хора – за лица до 29 години включително, и по новия компонент II на проект Обучения и заетост – за лица над 29 години.
И двата проекта се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020.
Със средства от Оперативната програма ще бъдат поети възнагражденията съгласно минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и осигурителните вноски на наетите от тях по проектите за 24 месеца.
Ако работодателите задържат служителя/служителите 6 месеца след този срок, ще им бъде даден еднократно допълнителен бонус от 6 минимални работни заплати, установени за страната.
Заетостта на безработните лица с трайни увреждания ще може да се предшества от професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери според изискванията на заявката и след одобрение на кандидата.
Ако сте работодател от територията на общини Стара Загора и Опан – посетете Дирекция Бюро по труда – Стара Загора, стая 108 от 08.30 до 17.00 часа и страницата на Агенция по заетостта - www.az.government.bg, рубрика ОП РЧР 2014-2020
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |