Събития В Стара Загора се проведе младежка трудова борса

В Стара Загора се проведе младежка трудова борса

Вторник, 25 септември 2018 г., 12:25
Размер на буквите
1трудова борса2018Общо 84 свободни работни места обявиха 13 работодатели, включили се в младежката трудова борса по проект Готови за работа, организирана от Агенция по заетостта София, чрез териториалното й поделение Дирекция Бюро по труда - Стара Загора.
Основната цел на проекта е стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Дирекциите Бюро по труда, както и да се подобрят възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация на пазара на труда.
Една от дейностите по проекта е организиране на трудови борси за срещи на активираните младежи с работодатели. През 2018 г. това ще бъдат общо 56 такива борси.
84 свободни работни места обявиха 13 работодатели, включили се в трудова борса. Представителите на бизнеса презентираха дейността на фирмите си и споделиха пред търсещите работа своите бъдещи потребности от работна ръка. Търсенето е предимно в сферата на техниката и технологиите, а най-търсени са оператори в производството, фрезисти, стругари, шлосери, програмисти и настройчици на машини с ЦПУ, ел. техници, ел. монтьори, както и строителен техник и общи работници в строителството. В сферата на медицината най-търсени са медицински сестри, рехабилитатори, лекари.
На трудовата борса бяха обявени и свободни места за кадрови войници и резервисти в Българската армия. Експертите от бюрото по труда представиха възможностите за обучение и квалификация, за кариерно развитие и реализация чрез EURES мрежата за европейска мобилност.
77 младежи посетиха срещите с местните работодатели и се възползваха от възможностите за пряк контакт с тях. Работодателите имаха възможността да направят подбор за някои от незаетите длъжности във фирмите си.
Други дейности по проекта са: дейности за идентифициране, информиране и мотивиране на активно поведение на пазара на труда на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение; провеждане на ателиета за търсене на работа с максимална продължителност 5 дни; психологическо подпомагане; насочване към подходящи, съобразени с индивидуалния профил на лицата, мерки за обучение, образование и обучение (осигурява се със собствен ресурс на Агенция по заетостта).
С фирмите предстоят следващи срещи за приемане на заявки за позициите, за които не са срещнали подходящи кандидати на борсата.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |