Събития Анкетирането на работодатели за потребност от работна ръка в областта върви успешно, най-пасивни са фирмите от община Стара Загора

Анкетирането на работодатели за потребност от работна ръка в областта върви успешно, най-пасивни са фирмите от община Стара Загора

Понеделник, 03 септември 2018 г., 16:21
Размер на буквите
1Агенция по заетосттаОбщо 133 фирми от извадката от 254 фирми от област Стара Загора за целенасочено анкетиране за потребност от работна ръка вече са попълнили анкетата.
От началото на август 2018 г. Агенцията по заетостта стартира второто за тази година проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. То се провежда съгласно чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта два пъти в годината със съдействието на Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те административни области в страната.
В периода до 17 септември 2018 г. работодателите отново могат директно в on-line анкетен формуляр да посочат обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях кадри.
Целенасочено анкетиране ще се проведе сред статистическа извадка работодатели с различни характеристики за териториален обхват, икономическа дейност, големина и вид на предприятието и др.Целта е да се получи информация за търсените от бизнеса през следващите 12 месеца професии, компетентности и умения на работната сила. Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри, професионални направления или области на висшето и средното образование.
Агенцията по заетостта очаква работодателите да се включат активно в проучването, което ще даде полезна информация на всички участници в трудовия пазар, както и насоки за развитието на работната сила.
По населено място на управление броят на фирмите, попаднали в извадката за целенасочено анкетиране, е както следва: от община Стара Загора – 172, от община Казанлък – 44, от община Чирпан – 11, от община Раднево – 10, от община Гълъбово – 9, от община Гурково – 3, от общините Павел баня и Братя Даскалови – по 2 и 1 от община Мъглиж.
Анкетният формуляр може да се намери и попълни на сайта на Агенцията по заетостта, в рубриката Проучване за потребностите от работа сила.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |