Събития В Старозагорско коефициентът на заетост е 53.1%

В Старозагорско коефициентът на заетост е 53.1%

Вторник, 28 август 2018 г., 12:10
Размер на буквите
1НСИ2018През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 143 300 души, от които 78 500 са мъже и 64 800 са жени. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро Югоизток.
Коефициентът на заетост в областта е 53.1% (при 52.5% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.1 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 60.9%, а при жените - 45.9%.
През второто тримесечие на 2018 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 140 200. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.2% (75.8% за мъжете и 64.4% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 0.1 процентни пункта.
Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.
Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период: извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход; не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.
Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |