Събития В Старозагорско средната работна заплата е 1101 лева

В Старозагорско средната работна заплата е 1101 лева

Понеделник, 27 август 2018 г., 12:16
Размер на буквите
пари заплатаПо предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2018 г. намаляват с 0.3% спрямо първото тримесечие и достигат 105 500 души.
В края на юни 2018 г. в сравнение с края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 0.9 хил., или с 0.9%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности Хотелиерство и ресторантьорство - с 0.6 хил. и Строителство - с 0.5 хиляди, а най-голямо намаление - в Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - с 0.2 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности Хотелиерство и ресторантьорство - с 21.8% и Строителство - с 10.0%, а най-голямо намаление - във Финансови и застрахователни дейности (с 13.4%) и Професионални дейности и научни изследвания (с 10.0%).
Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за април 2018 г. е 1 082 лв., за май - 1 088 лв. и за юни - 1 135 лева.
През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 101 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 4.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са Селско, горско и рибно стопанство - със 17.7%, Строителство - с 11.1%, и Култура, спорт и развлечения - с 9.6%. Намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност Финансови и застрахователни дейности с 11.4%.
През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 8.8% спрямо второто тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности Строителство - с 28.1%, Селско, горско и рибно стопанство - 23.0%, и Административни и спомагателни дейности - с 21.9%.
В сравнение с останалите области на страната, през второто тримесечие на 2018 г., област Стара Загора е на трето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 518 лв.) и София (1 118 лв.).
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |