Събития Дирекция Бюро по труда-Стара Загора провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция Бюро по труда-Стара Загора провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Сряда, 01 август 2018 г., 10:41
Размер на буквите
1сз бюро по трудаДирекция Бюро по труда - Стара Загора уведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през август 2018 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
 • безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – 2207 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 1996 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3607 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 2005 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 1461 лв.;
 • до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 1416 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 2140 лв.;
По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, до изчерпване на финансовия ресурс.
Дирекция „Бюро по труда” разполага със свободни средства :
 • за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ - 7184 лв.
 • за обучение за професионална квалификация в ДП БГЦПО, в размер на 8000 лв.
 • НП Помощ за пенсиониране - 2566 лв.
 • НП”ЗОХТУ” - 8326 лв.
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция Бюро по труда – Стара Загора , както и на тел. 042 / 697545.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |