Събития Започва лятното обучение на новите учители по програма Заедно в час

Започва лятното обучение на новите учители по програма Заедно в час

Петък, 06 юли 2018 г., 07:55
Размер на буквите
untitled2018Интензивното обучение на новите участници от програмата на фондация Заедно в час започва на 9 юли 2018 г. в гр. Луковит, обл. Ловеч. Летният  институт е с продължителност седем седмици и е основа на предварителната подготовка на новите мотивирани учители преди да влязат в класните стаи на 15  септември и да работят за разширяване на достъпа до качествено образование в България.
В обучението им са включени теоретична подготовка в  Луковит и практическа работа с ученици в рамките на триседмична лятна академия в София. Първата част от института се провежда за втора поредна година  извън София като основната цел е участниците в програмата да се запознаят отблизо със спецификите, нуждите и нагласите в различни общности, близки до  тези, в които ще преподават през следващите две години.
Обучението на бъдещите учители обхваща теоретични модули и практически задачи по  теми като планиране на уроци, управление на класната стая, методи на преподаване, оценяване и надграждане на наученото, работа с държавните  образователни изисквания. Участниците се учат също как да изграждат визия за успеха на своите ученици, да определят целите по пътя към тази визия и  начините за постигането им.
Всички участници в програмата се обучават да работят и по международния модел Преподавай като лидер. Той е  адаптиран за работа с ученици с ниски образователни постижения и от финансово затруднени семейства. Моделът включва доказани принципи на работа, с  които учители са успели да постигнат значително подобрение в мотивацията и постиженията на учениците си.
Паралелно с интензивното лятно  обучение, през което преминават всички участници в програмата, тези без педагогическа правоспособност вече се квалифицират според всички държавни  изисквания. Заедно в час работи в партньорство с български висши училища, които имат правото да присъждат професионална квалификация учител  по условията в наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.
При нужда от повече информация  и/или интерес към посещения по време на Летния институт на Заедно в час можете да се свържете с нас на контактите, посочени по-долу. 
Заедно в час е неправителствена организация, която вече осма година работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко  дете в България, независимо от населеното място, в което живее, училището, в което учи, етническия му произход и социално-икономическото положение на  родителите. За тази цел организацията привлича и внимателно подбира мотивирани и опитни специалисти с високи постижения от различни сфери. В  рамките на двугодишна програма за професионално и лидерско развитие те получават целенасочено обучение и подкрепа да работят като учители на  ученици от уязвими общности в училища в цялата страна. След двете години организацията продължава да подкрепя своите възпитаници, които се  реализират в различни кариерни пътеки - както на терен в училище, така и в области като социално предприемачество и работа по местни и национални  политики.
Заедно в час е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация Америка за България и е част от глобалната мрежа  за равен достъп до качествено образование Teach For All. Дългогодишен партньор на Заедно в час в региона на обл. Ловеч е Титан Златна Панега.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |