Събития 67.2% от жилищните сгради в Старозагорско са тухлени

67.2% от жилищните сгради в Старозагорско са тухлени

Четвъртък, 05 юли 2018 г., 10:46
Размер на буквите
1Стара Загора изгледКъм 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Стара Загора се състои от 89 504 жилищни сгради или с 39 повече в сравнение с 2016 година. В градовете се намират 32.4% от всички жилищни сгради, а в селата - 67.6%, информират от Териториално статистическо бюро Югоизток.
Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 - 1960 г. - 28.2%, а най-нисък на тези, построени след 2011 г. - 0.7%.
Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) - 60 083 или 67.2% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.1%, панелните - 0.8%, а сградите с друга конструкция - 29.9%.
Към 31.12.2017 г. броят на жилищата в област Стара Загора е 175 800. В градовете се намират 114 000 жилища или 64.9% от общия брой.
По-голямата част от жилищата са с две и три стаи - 67.9% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи - 25.5%, а едностайните са 6.6%.
Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Стара Загора е 1.8, като за градовете показателят е 2.0 лица, а за селата - 1.4.
Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 170 900 или 97.2% от общия жилищен фонд на област Стара Загора.
Общата полезна площ на жилищата в областта е 12 604.8 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 71.7 кв. м, като в градовете тя е 72.7 кв. м, а в селата - 69.9 кв. метра.
Средната жилищна площ на човек от населението в област Стара Загора е 30.4 кв. м., като за градовете тя е 27.5 кв. м., а за селата 37.9 кв. метра.
Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).
От всички 175.8 хил. жилища в област Стара Загора 72.9% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 20.5%, електрифицираните само с водопровод - 3.6%, а само електрифицирани - 2.8%.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |