Събития Приемат документи на кандидати за съдебни заседатели в Стара Загора

Приемат документи на кандидати за съдебни заседатели в Стара Загора

Четвъртък, 05 юли 2018 г., 09:16
Размер на буквите
Съдебна палатаОбщински съвет Стара Загора открива процедура на основание чл.21,ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.66 – чл. 75 от Закона за съдебната власт и Наредба № 1/03.02.2011 г., за определяне на 50 съдебни заседатели. Най-малко 10 на сто от тях трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
Документите се приемат от 16 юли в Деловодството на Община Стара Загора, всеки ден, в рамките на работното време на администрацията. Крайният срок е 16 август 2018 година.
За съдебен заседател може да бъде избран всеки дееспособен български гражданин. Условията, на които трябва да отговарят кандидатите са: възраст от 21 до 68 години; настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства; завършено най-малко средно образование; да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не страда от психически заболявания.
Съдебен заседател не може да бъде лице, което е такова в друг съд; е общински съветник от съдебния район, за който е избран; участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
Кандидатите за съдебни заседатели подават следните документи: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; мотивационно писмо; писмено съгласие; документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.; свидетелство за съдимост, както и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ. Тя може да бъде изтеглена от сайта на Община Стара Загора, раздел Обявления на Общинския съвет.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |