Събития 396 лева е линията на бедност в Старозагорско

396 лева е линията на бедност в Старозагорско

Сряда, 04 юли 2018 г., 07:33
Размер на буквите
1НСИПрез 2017 г. линията на бедност общо за област Стара Загора е 396.33 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 23.6% от населението на областта, съобщиха от Териториално статистическо бюро Югоизток.
Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC).
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 19.3%, а относителният дял на бедното население намалява с 2.5%.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 23.6 до 28.7%, или с 5.1 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 42.4%, или с 18.8 процентни пункта.
През 2017 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Пазарджик - съответно по 234 лв., а най-високата - в област София (столица) (511 лв.), следвана от областите Габрово (399 лв.) и Стара Загора (396 лeвa).
Най-висок е относителният дял на бедните в областите Кърджали - 29.1%, Сливен - 28.2%, и Шумен - 25.8%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Благоевград - 13.5%, Плевен - 14.8%, и Разград - 15.7%.
През 2017 г. в област Стара Загора 38.5% от населението, или 124 000 лица, са били в риск от бедност и социално изключване. Стойността на показателя намалява с 5.8 процентни пункта спрямо 2016 г.
Най-голям брой изпитват ограничения по отношение на възможностите да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (49.8%) и почивката извън дома (48.1%). Успоредно с това 0.7% от лицата не могат да си позволят телефон, вкл. мобилен, 0.2% - цветен телевизор, 4.7% - автоматична пералня, а 40.8% - потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден. През 2017 г. 31.1% от населението живее в тежки материални лишения.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |