Събития Събират номинации за Наградите Стара Загора и Млада Загора

Събират номинации за Наградите Стара Загора и Млада Загора

Вторник, 20 март 2018 г., 18:50
Размер на буквите
1община стара загораВ Община Стара Загора вече се приемат мотивирани предложения за удостояване с Наградата Стара Загора и Млада Загора.
Предложения за присъждане на наградата могат да бъдат направени от държавни и общински органи; обществени и професионални организации и творчески сдружения, както и от граждани на Община Стара Загора.
Предложенията се подават до кмета на Общината в писмен вид не по-късно от 15 април. Подадените след тази дата предложения не се разглеждат.
Наградите се присъждат в две направления: наука и образование; култура и изкуство.
Наградата за всяко направление може да бъде индивидуална и колектива. Тя се присъжда в съответствие с принципите за публичност и прозрачност, свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на всички кандидати.
С наградата „Стара Загора“ се удостояват български и чуждестранни пълнолетни граждани приживе или посмъртно за високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата на образованието и науката в Община Стара Загора.
Награда „Млада Загора“ се присъжда на учащи за изключителни постижения и извоювани награди от национални и международни състезания, олимпиади и конкурси.
След изтичане на срока за подаване на предложенията, те се публикуват в интернет страницата на Общината и в местната преса. Специално назначена от кмета комисия разглежда всички постъпили материали по направените предложения, като има право да изисква допълнителни данни по тях; организира публични дискусии; прави допитване до гражданството чрез интернет страницата на Общината, средствата за масово осведомяване, анкети, поставяне на нарочни кутии в сградата на общината и на други общодостъпни места за набиране на мнения; извършва и други дейности в тази връзка по собствена преценка.
В срок до 30 април комисията разглежда и обсъжда предложените кандидатури с всички постъпили материали и внася мотивирано становище до кмета.
Наградата се присъжда по решение на кмета на Община Стара Загора, след предоставено му становище от Комисията.
Наградите, специална грамота и парична премия в размер на 1000 лв., се връчват на тържествена церемония по повод 24-ти май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |