Събития Фирмите без дейност вече не подават декларации в НАП

Фирмите без дейност вече не подават декларации в НАП

Петък, 02 март 2018 г., 10:57
Размер на буквите
1НАПДружествата подават декларации и справки към НАП, само по електронен път. Фирмите без дейност вече не подават декларации в НАП.
От 1 януари отпадна задължението на юридическите лица, които не са упражнявали дейност през 2017 г., да подават годишна данъчна декларация в НАП и годишен отчет за дейността в Националния статистически институт. Остава ангажимента им в срок до 31 март да подадат декларация съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството в Агенцията по вписвания, с която информират, че не са развивали дейност. Като не подаването и ще бъде санкционирано от НАП, съобщиха от Старозагорския офис на Приходната агенция.
Дружествата с дейност през 2017 г. подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО) в НАП до 2 април, тъй като 31 март е събота. Подаването и задължително трябва да е по електронен път, подписана с електронен подпис. 9638 дружества от Пловдив вече са подали своите годишни данъчни декларации.
От Агенцията напомнят, за промяната в срока за подаване на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), изготвяна по образец за изплатени доходи различни от доходи по трудови правоотношения, че срокът е до 15 март. Тази справка се подава от Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи. Това ще даде възможност чрез е-услугите на НАП, физическите лица да проверят преди да е изтекъл срокът за подаване на данъчни декларации, какви доходи от хонорари, наеми, дивиденти и други, различни от заплата са получили, което значително ще ги облекчи.
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и за внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg .
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |