Събития Расте средната работна заплата в Старозагорско

Расте средната работна заплата в Старозагорско

Вторник, 27 февруари 2018 г., 10:43
Размер на буквите
1banknotiПрез четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 060 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2017 г. с 4.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са Образование - с 32.1%, Административни и спомагателни дейности - с 8.6“, и Държавно управление - с 6.7%. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро Югоизток.
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2017 г. намаляват с 0.5% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 104 300 души. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности Селско, горско и рибно стопанство - с 12.5%, Административни и спомагателни дейности - със 7.3% и Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 4.5%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност Строителство - с 3.1%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети- съответно 34.6 и 12.7%.
В края на декември 2017 г. в сравнение с края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 1.8 хил., или с 1.7%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности Преработваща промишленост - с 2.0 хил. и Хуманно здравеопазване и социална работа - с 0.5 хиляди, а най-голямо намаление - в Образование - с 0.4 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности Култура, спорт и развлечения - с 8.7% и Хуманно здравеопазване и социална работа - с 8.2%, а най-голямо намаление - в Операции с недвижими имоти (с 22.7%).
Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври 2017 г. е 1 024 лв., за ноември - 1 037 лв. и за декември - 1 119 лева.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 10.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 37.4%, Образование - с 26.9%, и Селско, горско и рибно стопанство - с 20.5%.
В сравнение с останалите области на страната, през четвъртото тримесечие на 2017 г., област Стара Загора е на трето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 476 лв.) и Варна (1 062 лв.).
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |