Събития Индустриалният сектор реализира 66.1% от брутната добавена стойност в Старозагорско

Индустриалният сектор реализира 66.1% от брутната добавена стойност в Старозагорско

Петък, 09 февруари 2018 г., 13:47
Размер на буквите
1НСИСъздадената от отраслите на областната икономика брутна добавена стойност (БДС) през 2016 г. възлиза на 4 522 млн. лв. по текущи цени, което е с 18.8% повече в сравнение с 2015 г. и представлява 5.6% от добавената стойност за страната. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро Югоизток
Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 1 384 млн. лв. и представлява 30.6% от общата БДС за областта. В сравнение с 2015 г. относителният и дял намалява с 5.1 процентни пункта.
През 2016 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 2 988 млн. лв. и представлява 66.1% от общата БДС за областта. Спрямо 2015 година нейният относителен дял нараства с 5.6%.
Относителният дял на аграрния сектор представлява 3.3% от добавената стойност на областта и е в размер на 150 млн. лева. Спрямо 2015 г. той бележи намаление с 0.5%.
По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Стара Загора през 2016 година е 5 240 млн. лв. Това нарежда областта на 4 място в страната, след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2015 г. обемът му в номинално изражение е нараснал с 19.0%. Произведеният в областта БВП представлява 5.6% от общия за страната. На човек от населението се падат 16 248 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 13 206 лв. за страната. По равнище на БВП на човек от населението област Стара Загора се нарежда на второ място след област София (столица) (28 465 лв.). С най-ниско ниво на БВП на човек от населението през 2016 г. е област Силистра (6 080 лв.).
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |