Събития Анкета на АЗ - потребностите на работодателите от работна сила - първо шестмесечие

Анкета на АЗ - потребностите на работодателите от работна сила - първо шестмесечие

Четвъртък, 08 февруари 2018 г., 13:50
Размер на буквите
1upravlenie na AZНа основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие два пъти в годината следва да набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта (АЗ) информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта.
Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие и на регионалните, областните, и общинските планове за развитие. Обобщената на национално ниво информация от проведеното проучване, ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.
Проучването на потребностите на работодателите ще се провежда в предложения формат, съдържание и процедури за първи път, поради което ще се счита за пилотно. В хода на провеждане и след приключването му, ще се анализират както съответствието на изведените обобщени резултати и констатации с необходимите за формиране на политиката по заетостта и обучението на областно и национално ниво, така и възникналите трудности, проблеми и предложения за подобряване и модернизиране на процеса. Търговско-промишлена палата - Стара Загора и другите работодателски организации, в партньорство с регионалните и местни власти, и институции от областта, работихме активно за въвеждане на единна национална анкета за потребността от човешки ресурси, за да има съпоставимост на данните, което вече е факт.
Силно Ви препоръчваме да направите усилия за попълване на тази анкета, независимо че някои от Вас наскоро бяха анкетирани със старата ни регионална анкета. С това Вие ще помогнете за предприемане на координирани адекватни действия от оторизираните институции на регионално и национално ниво за решаване на проблема с човешките ресурси, който касае всички.  
Изпращаме ви линк към електронния формуляр на анкетата:
В проучването за първото полугодие на 2018 г. ще участват данните от анкетите, попълнени до 27-ми февруари.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |