Събития Регистрация и пререгистрация на икономически оператори

Регистрация и пререгистрация на икономически оператори

Четвъртък, 18 януари 2018 г., 10:45
Размер на буквите
1mitnici 180118Търговско- промишлена палата - Стара Загора, Ви информира относно наближаващия краен срок за регистрация и пререгистрация на икономически оператори, който се извършва в е-Портала на Агенция Митници (e-customs.bg) и изтича на 31.01.2018 г. Не се предвижда удължаване на срока.
Регистрацията за икономическия оператор е еднократна и унифицирана за всички електронни услуги, които предлага DG TAXUD и Агенция Митници, като в етапа на заявяване на конкретни услуги могат да се поискат и допълнителни специфични данни, които са необходими за работата с конкретната услуга, като валиден ЕОРИ и/или Акцизен номер и др.
Уникален ЕОРИ номер можете да получите и по електронен път тук.
Еднократната регистрация ще ви предостави възможности за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път, както и достъп до наличните централни електронни услуги DG TAXUD и национални електронни административни услуги на Агенция Митници.
Регистрацията и изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни е уредена със Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г. на директора на Агенция Митници по чл. 66б, ал. 2 от Закона за митниците, която е обнародвана в Държавен вестник бр. 77 от 26.09.2017 г.
Задължително условие преди да пристъпите към регистрация е наличието на валиден, квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронния подпис.
Стъпките за регистрация може да следвате на сайта на АМ: https://ecustoms.bg/eportal/public/Controler?control=UpdateForm&doc_def_id=14&row_id=1
В допълнение прилагаме указанията за регистрационния процес:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |