Събития Продукция за 6.9 млрд. лв. е произведена в Старозагорско

Продукция за 6.9 млрд. лв. е произведена в Старозагорско

Четвъртък, 11 януари 2018 г., 10:39
Размер на буквите
1НСИПо данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 14 966 нефинансови предприятия от област Стара Загора, в които са заети 98 437 лица. Най-голяма е групата на микропредприятията, с персонал до 9 заети - 13 777 предприятия. Броят на малките предприятия (10 - 49 заети) е 980, а на средните (50 - 249 заети) е 177. Големите предприятия с над 250 заети са 32.
Произведената продукция в област Стара Загора през 2016 г. възлиза на 6 997 млн. лв., като е отчетен спад от 0.4% спрямо 2015 година. Водещ в икономиката на областта е сектор Преработваща промишленост, където е създадена 35.8% от произведената продукция.
През 2016 година активните предприятия в област Стара Загора са реализирали приходи от дейността си в размер на 9 958 млн. лева. Отчетен е ръст от 0.6% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на 9 227 млн. лв., което е с 0.2% по-малко в сравнение с 2015 година.
Нетните приходи от продажби в област Стара Загора достигат 9 231 млн. лв., като е отчетено намаление от 0.7% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи - 53.8%, а предприятията от сектор Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети и от сектор Строителство съответно 30.4 и 4.0%.
През 2016 година 69.6% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 16.8% със загуба и 13.6% с нулев резултат.
Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в община Стара Загора - 9 064 или 60.6% и в община Казанлък - 3 107 или 20.8%., а най - малък в община Николаево, където развиват дейност 88 предприятия или 0.6% от общия брой за областта.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |