Събития Дуалното образование трябва да стане национална политика

Дуалното образование трябва да стане национална политика

Вторник, 02 януари 2018 г., 14:52
Размер на буквите
1Олег СтоиловОлег Стоилов е председател на Управителния съвет на Търговско-промишлена палата Стара Загора, председател на Регионалния академичен център към Българската академия на науките, председател на Граждански клуб ЛИПА, учредител и дългогодишен председател на Обществен дарителски фонд Стара Загора, инициатор на Фестивала на виното и културното наследство Августиада и на още много бизнес и граждански инициативи в Стара Загора.
- Господин Стоилов, Вие активно участвате в реализацията на проекта ДОМИНО и въвеждането на дуалното обучение в професионалното образование. Кои, според Вас, са основните проблеми в процеса?
- Преди три години започнахме работа по въвеждане на дуалното образование. Трябваше да убедим хората от бизнеса, че това не е някаква нова мода, а нещо позитивно. Образуваха се клъстери около професионалните гимназии, провежданата Панорама на професионалното образование също помогна. Вече ясно се вижда синергията – щандове на гимназии, щандове на фирми, което помага да по-добро ориентиране на родители и ученици. Родителите, които са основния фактор при определяне професионалната ориентация на учениците, нямат достатъчно представа за това какво представляват реалните работни места в преобладаващата част на българската индустрия. А те са може би най-важния елемент в процеса. С помощта на медиите трябва да се обърнем към тях и да ги информираме за дните на отворени врати, които организират фирмите, за да могат родители и деца да ги посетят и да видят какво и как се работи там. По-активно трябва да работят професионалните гимназии, бизнеса и Общината като цяло. Панорамата пък е най-масовото отваряне на врати за желаещите да изберат професионалния си път.
- Вие бяхте на посещение в Швейцария. По какво техният модел се различава от нашия?
- На 15 и 16 март т.г. на посещение в Швейцария беше 25 членна българска делегация, организирано от Българо-швейцарската търговка камара, в рамките на проекта B2B 4 CSR, надграждащ проекта ДОМИНО. Там се запознахме с швейцарската система на професионалното образование и прилагането на дуалното обучение в две професионални гимназии в градовете Ленцбург и Тун, съответно с 2300 и 3200 ученици и с близо 30 професии. Разгледахме чудесно оборудваните обучителни цехове и лаборатории, където се провежда специализираното обучение и имахме възможност да дискутираме темата с водещи експерти. Ако трябва да се синтезира накратко формулата на успеха на швейцарската професионална образователна система, това е устойчиво ефективно партньорство на учебните заведения, публичните власти, бизнеса със своите браншови организации, ученици и родители. Както и оптимална концентрация на професии в едно учебно заведение, под формата на средна политехника, което позволява гъвкаво реагиране на динамичния пазар на труда с въвеждане на нови професии и отпадане на неактуални.
По примера на Швейцария при нас би трябвало най-напред да се направи обединяване на Професионалните гимназии като начало секторно, напр. електротехника, електроника и механика. Това ще даде възможност за по-ефективно управление на процеса и ще реши до голяма степен проблемите на професионалното образование.
На форума в най-голямото професионално училище в Кантон Берн, организиран от нашето посолство, популяризирахме първите резултати от проектa ДОМИНО сред широк кръг представители на швейцарските политически, бизнес среди и журналисти. Целта бе да информират швейцарските политици и широката общественост как се използват парите на данъкоплатците при финансирането на проекти в България, а и да даде аргументи в посока продължаване на финансовата помощ на Швейцария за новите страни-членки и за следващ период.
- Работодателите от фирмите партньори се оплакват от проблеми свързани с тристранните договори и стипендиите за учениците, участващи в такова обучение. Как трябва да се решат те?
- През ноември в София се проведе осмата, заключителна сесия на Форума за дуално образование, в която участваха представители на всички заинтересовани страни за развитие на процеса - министерства и ведомства, работодателски, браншови, синдикални и неправителствени организации, училища и бизнес, работещи в партньорство по дуалното обучение. В заключителната му част се включиха Дорис Лойтхард, президент на Конфедерация Швейцария и вицепремиерът Томислав Дончев. От Старозагорска област участвахме заедно с представители на фирми и гимназии, както и ученици, завършили първия випуск с дуално обучение от тази гимназия и вече работещи.
Основната темата на дискусията беше Институционална организация на дуалното професионално образование и обучение у нас след приключване на проект ДОМИНО. Обсъдиха се предложения за създаване на звено в рамките на дирекция Професионално образование и обучение в Министерство на образованието и науката, което да поеме функциите и продължи дейността на екипа за управление на проект ДОМИНО, както и създаване на мрежа от координиращи звена на местно и национално ниво, в които да се включат представители на всички заинтересовани институции.
За мен решението е, дуалното образование от проектна форма да стане приоритет като национална политика.
Имаме уверението на просветния министър Красимир Вълчев за решаване на проблема със стипендиите, както и на вицепремиера Дончев, за съдействие по проблемите.
- Необходимо ли е, държавата да регулира броя на учениците в професионалните и в другите средни училища, като дава превес на професионалното образование?
- В Старозагорска област 60 процента от учениците се обучават в професионални гимназии. С одобряването на предстоящия план-прием за следващата учебна година сме отправили покана към работодателите и бизнес организациите за съдействие. Нека те кажат какви специалности са им необходими, за да можем да съобразим техните нужди с броя и вида на паралелките в професионалните училища. И тази година Търговско-промишлена палата Стара Загора, съвместно с други бизнес сдружения, ще организира и проведе анкета сред представителите на всички сфери на бизнеса от региона, за да проучи нуждата им от кадри.

 

източник: кмета.бг

Автор: Цвети Василева

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |