Събития В Старозагорско мъжете са по-активни в интернет

В Старозагорско мъжете са по-активни в интернет

Петък, 22 декември 2017 г., 16:45
Размер на буквите
1интернет 1Според резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през тази година, 66.8% от домакинствата в област Стара Загора, при 67.3% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 0.1 процентни пункта спрямо предходната година, съобщиха от Териториално статистическо бюро Югоизток.
Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените. През 2017 г. 67.7% от мъжете и 64.0% от жените в област Стара Загора използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. И при мъжете, и при жените този дял е по-висок от средния за страната, съответно с 4.7 и 3.2 процентни пункта.
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2017 г. област Стара Загора се нарежда на 11-то място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Шумен - 77.9%, Пловдив - 76.2% и София (столица) -75.6%, а най-малък в област Монтана - 51.5%.
През текущата година 65.8% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област Стара Загора използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 0.6 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Стара Загора през 2017 г. по образование. Докато 91.2% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 49.8% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 60.8%.
Резултатите показват, че през 2017 г. относителният дял на лицата от областта, използващи услугите на електронното правителство в България през последните 12 месеца, е 18.4% при средно 20.7% за страната.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |