Събития 4.6% от работещите българи са в Старозагорско

4.6% от работещите българи са в Старозагорско

Четвъртък, 21 декември 2017 г., 09:07
Размер на буквите
1zaplataОбобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2016 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 104 411 души, което представлява 4.6% от общо наетите в страната.
В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 2 765 души повече. По-значително е увеличението на наетия персонал в секторите: Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 13.2%,  Професионални дейности и научни изследвания - с 9.3% и Култура, спорт и развлечения - с 8.4%
Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: Преработваща промишленост - 33.1%, Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - 12.5%, Добивна промишленост - 7.0%, Образование - 6.7%, Хуманно здравеопазване и социална работа - 6.2%, Строителство - 5.3%, Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 5.0% и други.
Средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2016 година е 11 250 лева, която е със 129 лв. по-ниска от тази за страната. Тя е нараснала с 5.5% в сравнение с предходната 2015 година.
С най-високи заплати за 2016 година са наетите в сектори: Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, Добивна промишленост и Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, а с най-ниски - в Хотелиерство и ресторантьорство, Други дейности и Административни и спомагателни дейности.
В сравнение с останалите области на страната, през 2016 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средна годишна работна заплата, след област София (столица) – 15 658 лв.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |