Събития Обсъждаха демографската криза в Стара Загора

Обсъждаха демографската криза в Стара Загора

Сряда, 20 декември 2017 г., 14:04
Размер на буквите
демографска книгаПромяната на негативните тенденции в демографското развитие на България обсъдиха в Община Стара Загора представители на различни институции свързани с проблема. В дискусията се включиха зам.-кметът Иванка Сотирова, зам.-областният управител Петя Чакърова, директори на професионални гимназии, представители на АРИР, Областна служба Земеделие, Клуб на работодателя, Търговско-промишлена палата. Българска стопанска камара, Бюрото по труда и др.
Модератор на срещата бе Сезгин Бекир, докторант към Института за изследване на населението и човека при Българската академия на науките (БАН).
Темата, която ще обсъждаме, е важна и интересна. Дано се преборим с демографската криза, колкото и трудно да е това, каза при откриване на срещата Иванка Сотирова, зам.-кмет на Община Стара Загора.
Сезгин Бекир обяви, че с Постановление на Министерски съвет от 8 декември 2016 г. на БАН и на министъра на труда и социалната политика е възложено да предложат мерки за преодоляване на демографската криза в България.
През 2018 г. предстои актуализиране на Националната стратегия за демографско развитие. От БАН ще предложат обширен доклад за преодоляване на демографската криза в България. Той ще е свързан с конкретни мерки за промяна на негативните тенденции в демографското развитие по отношение на ключовите процеси, засягащи възпроизводството на населението и формирането на съвременната демографска картина: раждаемост, смъртност, (вътрешни/външни) миграции.
Ще бъдат предложени и сценарии за развитието на населението в средносрочна перспектива с акцент върху измененията в числеността на работната сила; мерки за оптимизиране на демографското възпроизводство, които са основани на изготвените научни анализи и прогнози, засягащи демографското състояние и прогнозираните развойни тенденции в страната.
По думите на Сезгин Бекир при анализа се е стигнало до обособяването на проблематични групи. Те са свързани с младата работна сила, която включва младежи между 16 и 34 години, разделени в две категории – с по-високо образование и с основно или по-ниско образование, както и в две възрастови групи от 16 до 24 години и от 24 до 34 години.
Ако се генерират идеи за промяна на нормативната уредба, ние ще ги предложим в мерките, обеща Сезгин Бекир.
Участниците в срещата попълниха и анонимна анкета с въпроси свързани с проблемите на демографската криза и преодоляването и у нас.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |