Събития Два обновени багера заработиха в Мини Марица-изток

Два обновени багера заработиха в Мини Марица-изток

Вторник, 28 ноември 2017 г., 10:16
Размер на буквите
1Bager ERs 710Два рехабилитирани кофововерижни багера ERs710 влязоха в експлоатация в добивните участъци на рудниците на Мини Марица-изток, съобщиха от дружеството. Рехабилитацията на тежкото минно оборудване е  ключова задача в Инженерния план за развитието на мините и гарантира сигурността на доставките на въглища към топлоелектрическите централи в комплекса Марица- изток
Договорът за Рехабилитация на ел. частта и подмяна на системата за управление на багери ERs710 е сключен през декември 2016 година с Обединение Багери ЕRs710 с партньори в обединението: Актемиум Беа Балкан (водещ партньор), Енергоремонт холдинг и Българска енергетика  на обща стойност 7 606 900 лв.  Първият багер ERs710 е пуснат в експлоатация на 15 септември  в рудник Трояново-1, вторият багер ERs710 е пуснат в експлоатация на 3 ноември в рудник Трояново-3. Рехабилитацията на третия багер ERs710 в рудник Трояново-1 ще започне през май 2018 г.
За системата на управление на този тип багери е избрана високопродуктивна комбинация от компоненти за автоматизация, базирана на мощен централен програмируем контролер и модули за децентрализирана периферия, която използва оптични и медни линии за изграждане на полева комуникационна мрежа. Въртящите и ходовите механизми са преоборудвани с честотни преобразуватели. Новите електроуредби  са поставени в реконструирани и прахоуплътнени елзали. За да се улесни обслужването на багерите, кабините за управление са оборудвани с удобни операторски пултове, нови монитори с LCD дисплеи и климатици.
Траен ефект от завършените проекти е повишаването на ефективността на работа и минимизирането на авариите и разходите за експлоатация и поддръжка.
За 2017 година очакваното изпълнение на инвестиционната програма на Мини Марица- изток ЕАД е  60 милиона лева.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |