Събития 1011 лева е средната заплата в Старозагорско

1011 лева е средната заплата в Старозагорско

Петък, 17 ноември 2017 г., 15:17
Размер на буквите
1banknotiПрез третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 011 лв. и остава на същото ниво спрямо второто тримесечие на 2017 година. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро Югоизток.
Най-голямо увеличение е регистрирано в икономическа дейност Селско, горско и рибно стопанство - с 9.2%, а най-голямо намаление - в икономическа дейност Образование - с 4.1%. През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 8.7% спрямо същия период на предходната година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 35.2%, Финансови и застрахователни дейности - с 20.1% и Транспорт, складиране и пощи - с 19.5%.
В сравнение с останалите области на страната област Стара Загора е на второ място по показателя средна работна заплата, след столицата София (1 405 лв.).
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2017 г. се увеличават с 0.2% спрямо края на юни 2017 г., като достигат 104 800 души. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности Хотелиерство и ресторантьорство - с 5.0%, Административни и спомагателни дейности - с 4.0% и Строителство - с 3.7%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност Операции с недвижими имоти - с 6.8%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети- съответно 34.4 и 12.5%.
В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1 400 повече, в сравнение с края на септември 2016 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности Преработваща промишленост - с 1.9 хил. и Хуманно здравеопазване и социална работа - с 0.5 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности Култура, спорт и развлечения - с 11.6%, Административни и спомагателни дейности - с 11.2% и Хуманно здравеопазване и социална работа - със 7.3%.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |