Събития Развитието на професионалното образование обсъждаха в Стара Загора

Развитието на професионалното образование обсъждаха в Стара Загора

Вторник, 24 октомври 2017 г., 08:12
Размер на буквите
1среща с ВълчевСреща на работодатели и работодателски организации от Старозагорска област с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев се проведе в Стара Загора. Форумът на тема Законодателни промени за създаване на квалифицирани кадри, които да подпомогнат бизнеса и икономическото развитие на регион Стара Загора бе организиран от областния управител Гергана Микова и Клуба на работодателя. В него участваха и кметът на общината Живко Тодоров, зам.-кметът Иванка Сотирова, зам.- областният управител Патя Чакърова, началникът на РУО Татяна Димитрова.
В своето встъпително слово председателят на Клуба на работодателя Димитър Гайдаров представи синтезирани няколко основни проблема, за които бизнесът от региона смята, че трябва да се намери решение. Намаляването на броя на учениците в езиковите гимназии за сметка на професионалните средни училища, създаването на Национален център по медиация, който да бъде посредник между бизнеса и образователните институции, и създаването на политехническа гимназия в Стара Загора, която да обединява няколко настоящи професионални гимназии, бяха посочени като приоритети от страна на работодателите.
Кметът Живко Тодоров обясни, че е против редуцирането на местата в езиковите гимназии. Живеем и работим в Европа на конкуренцията. Много от компаниите, които искат да инвестират тук, търсят млади хора, владеещи свободно чужди езици. Проблемът не е в това, а във факта, че значителен брой младежи завършват висше образование просто, за да имат такова, а не защото смятат да работят нещо конкретно. Според мен фунията трябва да се обърне. Постъпването във висше учебно заведение да е по-лесно, но да се прецизира образованието вътре в университетите. Кандидати за началници има достатъчно. Трябва да се промени манталитетът на младите хора, каза Живко Тодоров.
Председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов обърна внимание на добрата съвместна работа на професионалните гимназии, Регионалното управление на образованието, бизнеса и местните власти в Старозагорска област и посочи като добри примери ежегодно провежданата Областна панорама на професионалното образование, кръгли маси и други дискусионни форуми, анкетирането на бизнеса за нужда от кадри. В резултат на тази активност Област Стара Загора е на първото място при въвеждане на дуалното обучение в България. Г-н Стоилов акцентира върху засилване на връзката на държавния план-прием и потребностите на бизнеса, като предложи за целта да се направи обща национална анкета за потребностите на бизнеса от кадри. Подкрепи предложението за обединяване на професионалните гимназии в средни политехники, което ще доведе до оптимално използване на ресурсите и ще подобри престижа на професионалното образование.
Министър Вълчев заяви, че предизвикателствата пред българската икономика по отношение на работната ръка тепърва предстоят. След 10-20 г. ще има остър недостиг на работна сила. Голяма част от заетите в момента са около и над 50-годишни. Във всички системи на обществено-икономическия ни живот има недостиг на кадри. Има проблем с намирането на работници със средно специално образование. Проблем има и с образователните резултати. Нивото пада все повече. Много деца отпадат от училище, защото не знаят български. Затова смятам, че е важно да бъде въведено задължителното посещение на детска градина от 4-годишна възраст, каза Красимир Вълчев. Той изрази съгласие с работодателите, че миграцията на млади и образовани българи продължава да е голям проблем за бизнеса, но в последните години се наблюдава и завръщане на български специалисти от чужбина у нас. Ако в България достигнем 65-70% от заплатите на ЕС, обратната миграция ще е масова, заяви министърът на образованието.
Той обясни, че увеличаването на дела на професионалното образование е една от основните задачи в краткосрочен план. Ще се дават допълнителни средства за специалности с най-голямо търсене – инженерно-технически, аграрни, педагогически науки.
В своите изказвания представителите на бизнеса наблегнаха върху необходимостта професионалното образование да бъде по-добре презентирано сред подрастващите, още преди те да постъпят в средно училище. Работодатели предложиха бизнесът да влезе в основното училище и да обяснява предимствата на доброто професионално образование.
Министър Вълчев от своя страна заяви, че е съгласен, че бизнесът трябва да влезе в училище. Той увери, че МОН ще намери начини да стимулира професионалните гимназии, като създаде по-добри механизми за прием по необходими за бизнеса от съответния регион специалности и като направи информационни кампании за професионалното образование у нас. Осигуряване на безплатен транспорт на ученици от по-малки населени места до професионални гимназии в по-големите градове е друга идея на министерството.
Дуалното образование също бе сред разискваните теми. Работодателите поискаха законодателни промени в посока облекчаване на процедурите при наемането на непълнолетни лица на работа.
В края на срещата г-жа Микова благодари на участниците за желанието им да дискутират заедно изключително важни за българската икономика теми. Тя каза, че предложенията на бизнеса няма да останат нечути. Всяка нова и добре аргументирана идея за подобряване на професионалното образование ще бъде изпращана в министерството и подлагана на обсъждане.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |