Събития Научна конференция Национална и регионална икономика – актуално състояние, потенциал, перспективи

Научна конференция Национална и регионална икономика – актуално състояние, потенциал, перспективи

Понеделник, 23 октомври 2017 г., 15:43
Размер на буквите
1Конференция

Не ниската раждаемост, а високата смъртност и големия брой без средно образование са основите проблеми пред икономиката ни, според учените.

На 20 и 21-ви октомври в Казанлък се проведе научна конференция Национална и регионална икономика – актуално състояние, потенциал, перспективи. Организатори на форума са Регионалните академични центрове на Българската академия на науките в Казанлък и Стара Загора и Община Казанлък. Конференцията се откри и ръководи от инж. Владимир Чучумишев – координато на РАЦ – Казанлък. Приветствия поднесоха г-н Михайлов-зам. Кмет община Казанлък, акад. Воденичаров, инж. Н. Ибушев – изп.иректор Арсенал АД и проф. П. Петров – главен координатор НАМ.

По време на конференцията ще бъде обсъдено развитието на икономиката и бъдещето на професионалното образование в страната и региона.
Лектори на научната конференция от страна на акедемичната общност бяха академиците Стефан Воденичаров, Ячко Иванов, чл. кор. проф. Димитър Димитров,професорите Гарабед Минасян от ИИИ към БАН, Росица Ангелова от ИИИ-БАН, Стоян Тотев ИИИ-БАН, Румен Каканаков от Централната лаборатория по приложна физика в Пловдив и други. Сред местните лектори на научната конференция презентираха инж. Бальо Динев-управител на Давид холдинг, инж. Благовеста Щинева – ЦИЕС Стара Загора, Марияна Демирева-директор на ПГ Иван Хаджиенов, представители на общината, културните институции и туризма.

1Конференция3Според акад. Воденичаров, сериозна е необходимостта от ясни приоретети на научните направления, в които страната ни ще развива и прави наука, както и спешната необходимост от решаване на абсурда с ниското заплащане на учените у нас, принудени да напускат университети и БАН, за да стават преподватели в училище или детска градина.
За сега съществуващата армия от 900 хиляди души без средно образование на българския пазар на труда и твърде високия процент – 60% на дългосрочна безработица у нас, за важни, според учените демографски характеристики и тенденции на българското общество, изискващи спешна държавнанамеса и политики, на форума говори проф. Росица Рангелова от Икомическия институт на БАН.
По данни и анализи на учените, не ниската раждаемост, а високата смъртност в България е сериозният проблем на страната, како и сериозния процент застаряващо население. Здравеопазването и образованието да бъдат изведени като приорите, в името на развитието на икономиката и нейното бъдеще, е тезата на проф. Рангелова.
Друг сериозен проблем за българскта икономиак са продължаващите и задълбочаващи се регионални различия в страната, въпреки средствата от ЕС.

Докладите на научната конференция разглеждаха регионалните различия в България и европейските перспективи, научните разработки в Индустрия 4.0 и дигиталните фабрики на бъдещето, задвижвани от научните постижения, перспективите и актуалните проблеми пред професионалното образование у нас, на формите на взаимодействие между фирмите и местната власт и други. Специален акцент на форума бяха дискусията и докладите за научните разработки и съвременните технологии при нанясането на износоустойчиви покрития върху инструменти в машиностроенето, както и на фирменото поведение и отрасловите приоритети и успешният тандем наука и бизнес като основен фактор за иновативните процеси. 

 

1Конференция1Представените разработки се посрещнаха с голям интерес от представители на регионалния бизнес, културните и образователни институции, местната администрация, граждани.
Проведеният форум със своите доклади, дискусии, срещи показа за пореден път нуждата от диалог между бизнеса, образованието и науката за пълноценно и устойчиво развитие на индустрията и икономиката като цяло.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |