Събития Спазване на законите искат собственици на имоти в кв. Бедечка в отворено писмо

Спазване на законите искат собственици на имоти в кв. Бедечка в отворено писмо

Четвъртък, 28 септември 2017 г., 07:21
Размер на буквите
протест собственициДа се спазват законите в България. Общинският съвет да премахне забраната за строителство в нашите имоти. Затова призоваха снощи на третия ден от протестите си собственици на имоти в кв. Бедечка в Стара Загора
За пореден път ние заявяваме, че частната собственост е неприкосновена и трябва да бъде зачитана, казаха поретстиращите. Те призоваха Общината да приеме резултата от Референдума, както и да зачита Конституцията. Ние сме категорични, че паркове трябва да има, но на общинска територия, а кметът трябва да приеме референдума за невалиден, допълниха собственици на имоти.
Бе прочетено и Отворено писмо до президента, премиера, главния прокурор и прокуротурата, омбудсмана, областния управител, кмета и общинските съветници. В него собствениците заявяват, че не желаят да отчуждават и да заменят имотите им и да ги интернират на други места в града.
Искат също и премахване на забраната за строеж в квартала.
На днешната сесия на Общински съвет Стара Загора ще бъде гласуван проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на  Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/ парк Бедечка при граници: юг - ул. Христина Морфова, север - алеята към предприятие Труд, запад - ул. Иван Вазов, изток - ул. Хан Тервел по плана на град Стара Загора.
Вносител е кметът Живко Тодоров, според когото с проекта се отчитат новите реалности и се определят структурата на територията, устройствените зони и територии с устройствен режим и конкретното предназначение на всеки поземлен имот.

 

Линк към дебата към темата в ТВ Стара Загора: http://www.tvstz.com/предавания/136-директна-линия/28016-директна-линия-27-09-2017

 

Ето и текста на отвореното писмо:

 

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – РУМЕН РАДЕВ
ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РБ – БОЙКО БОРИСОВ
ДО ОМБУДСМАНА НА РБ – МАЯ МАНОЛОВА
ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РБ - СОТИР ЦАЦАРОВ
ДО КМЕТА НА СТ. ЗАГОРА – ЖИВКО ТОДОРОВ
ДО ОБЛ. УПРАВИТЕЛ НА СТ.ЗАГОРА- ГЕРГАНА МИКОВА
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА
С КОПИЕ ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ
 
О Т В О Р Е Н О   П И С М О ОТ СОБСТВЕНИЦИ В КВ. БЕДЕЧКА СТАРА ЗАГОРА

 

            УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
            УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
            УВАЖАЕМА Г-ЖО ОМБУДСМАН,
            УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР
            УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,
            УВАЖАЕМА Г-ЖО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
            УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
Намираме за уместно да изразим и нашата позиция като собственици на имоти в кв. Бедечка, жители на Стара Загора и граждани на Република България. Години наред, спазващи Законите и Конституцията на Република България.
Обръщаме се към Вас и настояваме да вземете под внимание и нашата гледна точка.
            Информираме Ви за тази част от Стара Загора:
Още в далечната 2003г. Общинският съвет на Стара Загора приема Решение № 1069 от 11.09.2003г. - за тази част отпада отреждането за парк и става КВАРТАЛ! Тази изоставена територия ни беше възстановена чрез Българските съдилища, които се произнесоха, че парк не съществува и земята е частна собственост, отнета през 1956 г., без да е отчуждавана и платена на собствениците. За разлика от другите градове в страната, където върху паркове, градинки и площадки се застроява, то тази част на Стара Загора се намира в крайградска територия, която на времето е била зеленчуковите градини на Стара Загора и е изхранвала града.
Въпросната територия никога не е била публична собственост или парк ! От 2003 г. тази местност е квартал и не съществува в правовия мир като парк ! Общината 60 години не се е интересувала от нея и не я е поддържала, докато ние не влязохме да строим!
С разрешението на Кмета Светлин Танчев и Общински съвет Стара Загора, през март 2008 г., ние собствениците, създадохме с лични средства ОУП и ПУП-ПРЗ влязъл в законна сила 12.11.2012 г., Неформалната организация Запазете Бедечка, около 14-15 протестиращи, едни и същи във всички градове на България, които засягат нашите права и интереси, са по-малко от реалния брой собственици (около 380, от който много от тях не са вече сред нас, но оставиха по няколко наследника). Зад тях се крият икономически и лобистки интереси, на лица близки до управляващите, които се надяват (искат) да придобият нашите имоти за жълти стотинки, използвайки паравана на т.н. обществен интерес и гражданското общество.
Защо точно сега, след 14 г., когато са изтекли всички законови срокове, се разрешава, трети лица да се намесват в нашата частна собственост?
Планът от 2012г. е първият в България, който е изработен по чл. 16 ал.1 от ЗУТ и има директен вещноправен ефект, т.е. след влизането му в сила собствениците на недвижимите имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта си, но не повече от 25% - в случая 22%. С плана по чл. 16 ал.1 от ЗУТ се урегулират имотите на гражданите и се отделят площи за изграждане на обектите за социалната инфраструктура - публична общинска собственост, за озеленените площи, обединени в зелена система и на общите мрежи и съоръжения за техническата инфраструктура. Всички ценни дървесни видове са запазени в отделни УПИ-та.
Ние, автентичните собственици, кореняци-старозагорци, откакто е влязъл в сила Закона за реституцията до ден днешен не можем да встъпим във владение на парцелите си. Повече от 25 години се борим за нашите наследствени земи по законен начин и като добросъвестни данъкоплатци, повече от 15 г. (а някой от 20 г.) плащаме данъци, без да се ползваме от собствеността си и без да сме влезли във владение на имотите си. През тези години, всеки кмет, който дойде на власт ни възпрепятства с всевъзможни средства, докато му изтече мандата, с единствената цел, да не можем да си встъпим в собствените имоти. Но ни събират данъци!
Сегашният общински съвет, по предложение на кмета ни наложи строителна забрана и ни забави с още 2 г. И докога така? Кой ни гарантира, че следващият кмет и Общински съвет, няма по същия начин да отмени решенията на настоящия? ДО КОГА?
Ние собственици в кв. Бедечка не желаем да ни отчуждават, да ни заменят имотите и да ни интернират на други места в града! 
Инициираният от Общината и проведен местен Референдум по своя резултат, със само 15% гласували старозагорци, показа само, че: 
 • този въпрос не е тема на старозагорското общество, 
 • че по така формулирания въпрос на Референдума със своето НЕгласуване, старозагорци уважават законността и Конституцията.
Най-ниската избирателна активност и невалидния Референдум доказаха, че старозагорци са мъдри и разумни хора. Въздържането от гласуване не е сантиментална реакция или апатия, а съзнателен избор с логически аргументи. Самото негласуване има за цел да поправи безредието и закононарушението. Негласуването също е право на избор – избор на вот срещу самата система. С отказа си да гласуват, гражданите на Стара Загора показаха позиция за не делегирането на нашите права никому и за несправедливостта която се извърши срещу нас, собственици на имоти в кв. Бедечка.
В момента върху територията на кв. Бедечка са построени магазин Кауфланд и 8 кооперации, което по закона ЗУТ означава, че ОУП и ПУП-ПРЗ е ПРИЛОЖЕН. 
            Съществуват две съдебни решения, на ВКС и ВАС, влезли в законна сила, издадени независимо един от друг. Те са единодушни: референдум по тия въпроси не може да има, нито мораториум върху застрояването на незастроени земи. А ето и ключовите съдебни решения: едното е по конституционно дело №7/2014г., а второто-по административно дело №1113/2013 г.
            Ето защо считаме, че наложеният   мораториум от община Стара Загора, за разпореждане с незастроени недвижими имоти, без да са отнели правото на собственост, ни ограничат по начин, че правото на собственост е изпразнено от съдържание – всички незастроени недвижими имоти на територията на кв. Бедечка в Стара Загора, на практика са извадени от граждански оборот за доста дълъг период от време 2 г., а собствениците им са лишени от каквито и да било възможности да защитят правото си на собственост. Това е недопустимо да се случва в правова държава, в която правото на собственост и неговата неприкосновеност е въздигнато в основен конституционен принцип.
Това се доказва и от всичко което се случва в Стара Загора с взетите Решения на ОбС Стара Загора от 29.09.2016 г. до днес, като е допуснато вмешателство в частната ни собственост, тъй като са нарушени правата ни на собственици и граждани по Конституцията на РБ : 1. Чл.17 (1), (3),(5): 2. Чл. 4. (1); 3. Чл.5. (1); (2); (4), 4. Чл.6. (1), (2); 5. Чл. 44. (2); 6. Чл. 56.; 7. Чл. 57. (1), (2); 8.Чл. 58. (1)
            И продължава:
           Общински съвет на предстоящото заседание на 28.09.2017г. ще вземе Решение: Одобряване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/ парк Бедечка при граници: юг - ул. Христина Морфова, север - алеята към предприятие Труд, запад - ул. Иван Вазов, изток - ул. Хан Тервел по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-295 от 05.09.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора“
           Това е поредното некомпетентно, незаконосъобразно и противоконституционно действие, на Общински съвет и Кмет, след влизането на ОУП и ПУП-ПРЗ за кв. „Бедечка“ Стара Загора, извън законоустановенитесрокове след:
 • Решение №521/29.09.2016г. – изменение на ОУП и ПУП за кв. Бедечка
 • Наложена строителна забрана по чл.198 от ЗУТ на обнародвана в ДВ на 18.11.2016г.
 • Проведен Референдум на 18.06.2017г.- обявен от ОИК Стара Загора с Решение №409/19.06.2017г. за невалиден.
Във Решението, Строителната забрана и Референдума, ясно са описани границите на въпросната територия. На предстоящата сесия, изведнъж тази територия се разделя на две части. В едната ще се запази приетия ОУП и ПУП-ПРЗ от 2012г., а за другата ще промени предназначението за зелени площи.
Според Чл.6, ал.(2) от КРБ, „Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
А СОЦИАЛНА ДИСКРИМИНАЦИЯ, според българското законодателство, представлява установяване на практика на по-неблагоприятно третиране или ограничаване,лишаване на индивиди и групи от чисто законовите им права и задължения.
Действията, които са предприети срещу влезлия в сила от 2012 г. план, а именно разделянето на две е ДИСКРИМИНАЦИЯ по два признака!
1.      ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ- В тази част в която се запазва ПУП-а, по-голямата част са собствениците са 6 големи фирми: Феърплей къмършъл ЕАД; Сентърл парк Загоре ЕАД; Техни-67 ЕООД; ЕТ Лев Кион-ТП-Петър Филипов; Лидъл и Кауфланд – който е построен.
2.      ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ - Нима частната собственост на големите фирми-прекупвачи, в случая на юг от ул. Августа Траяна, е по-частна от частната собственост на НАСЛЕДСТВЕНИ ИМОТИ на дребните, автентични собственици на север от улицата, плащали години на ред: дела, изработване на ПУП, данъци!?
Ето защо се обръщаме към Вас и апелираме да уважите нашите конституционни искания, като спазите Законите и Конституцията на Република България, като изискате:
 • Община Стара Загора и Кметът ДА спазват Законите и Конституцията РБ!
Общината и Кметът да приемат резултата от този Референдум и на сесията на 28.09.2017 г. да премахнат забраната за строителство по чл.198 от ЗУТ в кв. Бедечка
 • Да оставят в законна сила влезлия ОУП и ПУП-ПРЗ за кв. Бедечка от 2012г., изработен при пълна прозрачност, при спазване на всички изисквания на действащия тогава Закон и с личните средства на собствениците! Проверяван многократно от Българския съд и Прокуратура!
 • Да спрете незаконите действия на Кмета и ОбС Стара Загора!
 • Не искаме да ни интернират в друга част на града!!!
Прилагаме:
 • Списък на цялата налична документация, която се съхранява в Община СтараЗагора, изготвена и издавана през годините на тъй наречения парк Бедечка.
 • Кратка извадка на хронологични факти и обстоятелства от съдебно Решение от 2015 г. на Административен съд Стара Загора за кв. Бедечка гр. Стара Загора.
С уважение: собственици в кв. Бедечка Стара Загора
Предоставяме списък на цялата налична документация, която се съхранява в Община Ст.Загора, изготвена и издавана през годините на тъй наречения „парк Бедечка“
1. Дендрологичен,посадъчен,трасировъчен,ел.,ВиК-1961г.-неодобрен
2. Дендрологичен РП-1964 г.-неодобрен
3. Посадъчен РП-1964 г.-неодобрен
4.Алеи 1,2,3, етапи РП-неодобрен
5.Вход на парка/клина/ ВП РП-1971 г.-неодобрен
6.Оросяване на парка РП-1976 г.-неодобрен
7. Разсадник на „Благоустройство и комунално стопанство“-1978 г.-дендрологичен и посадъчен ПР – неодобрен
През 1978 г. „Съвета по архитектура и благоустройство“ приема иден проект. В последствие се разработва Застроителен план ,който и до момента се съхранява в Община Ст.Загора, който също не е процедиран,т.е. не е влязъл в законна сила.
8. Питеен водопровод РП – 1983 г. – неодобрен
9.Благоустрояване на парка РП -1983 г. –неодобрен
10.Телефонен кабел към младежки клуб – 1983 г. – неодобрен
11.Озвучителен кабел младежки клуб РП -1983 г. – неодобрен
12.Открит плувен басейн ППП – 1989 г. - неодобрен 
Не са издавани Строителни разрешения,от което следва, че нямат строителна стойност и законност!

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |