Събития Общинският съвет на Стара Загора ще разглежда поредното изменение на Общия устройствен план на града

Общинският съвет на Стара Загора ще разглежда поредното изменение на Общия устройствен план на града

Понеделник, 25 септември 2017 г., 13:17
Размер на буквите
2111027983На 28 септември 2017 година Общинският съвет на Стара Загора ще разглежда поредното изменение на Общия устройствен план на града. Причината е създаденият конфликт, свързан с квартал Бедечка. Община Стара Загора беше една от първите, за които беше изготвен общ устройствен план. Може би защото беше един от първите, той беше изготвен много професионално от голям екип специалисти и отразяваше вижданията за развитие на града и Общината за един сравнително голям период от време. Впоследствие такива планове започнаха спешно да поръчват и да получават почти всички български общини, защото пари по европейски проекти и програми могат да се получават само ако има разработен такъв план.

Може да се каже, че предвижданията на Общия устройствен план се случиха до голяма степен до … влизането на сегашния кметски екип в управлението на Общината.

Предприетите инвестиционни инициативи не винаги са съобразени с този план, което е незаконно и за което вероятно ще стане дума съвсем скоро. Поредният пример за това е предстоящото изменение на ОУП, което предвид състава на Общинския съвет, ще бъде прието. Промяната е предприета по конюнктурни съображения, без да е отчетено влиянието ѝ върху другите елементи на градската среда. Това важи особено по отношение продължението на ул.Августа Траяна до околовръстния път, което е ликвидирано в предложената промяна на ОУП. А това противоречи на транспортно-комуникационния план, който е неотменима част от този план! Тази улица представлява една от шестте градски артерии в посока изток-запад с особена важност. Със сигурност следващите градски ръководители, които вероятно ще бъдат по-умни и предвидливи ще отчетат тази огромна грешка на сегашния кметски екип и общински съветници, от което ще последва поредното изменение на ОУП.
Дилетантското отношение към проблемите на градската среда и особено на транспортно-комуникационнана система се отразява много сериозно на развитието на града, но се усеща (за съжаление) много късно, когато вече корекциите струват много обществена енергия и … средства. Аз съм запазил на запис изказването на кмета Тодоров пред една от старозагорските телевизии относно разширението на ул.Капитан Петко Войвода, което отговаряше на разработения от най-добрите специалисти транспортно-комуникационен план и за което беше изготвена проекто-сметна документация от предишната кметска администрация. Та стоял кметът Тодоров, гледал, гледал движението по тази улица и решил, че няма нужда от това разширение. Към днешна дата той вече е разбрал, че това е било грешка, че трафикът по Капитан Петко Войвода е станал твърде интензивен и вече се разсъждава върху възможността разширението ѝ да се случи. Само че бяха пропуснати години и възможности. Този пример е повече от достатъчен за последствията от едно дилетантско решение!
Общият устройствен план не трябва да се променя на дребно, заради една или друга конюнктурно възникнала обществена необходимост. Той би трябвало да бъде разглеждан като система от взаимно свързани елементи на градския организъм. Изменението на старозагорския ОУП би трябвало да бъде разработено поне в следните направления:
  • Изменение на регулационните граници на Стара Загора в посока четирите изхода от града. Този процес така или иначе върви, макар и по един мъчителен начин. Така че той трябва да бъде поне поставен под контрол и така да се съдействува на реалния бизнес. Това важи и за селата в рамките на Общината, където има определен инвестиционен интерес, а съществуващите регулационни граници определено пречат на това. Това изменение трябва да касае и обособяването на индустриални зони, при това далеч не само на общински територии, а върху много по-обширна площ, за което се говори на срещата с министъра на икономиката на 1 август тази година.
  • Изменение на транспортно-комуникационната система на града и Общината, в която ще се набележат трасета на обходи на централната градска част с оглед намаляване на натоварването ѝ от автомобилния трафик, възможности за изграждане на подземни и надземни паркинги и гаражи, използуване възможностите на градската улична мрежа за допълнително изграждане на паркинги и т.н. и т.н.
  • Преразглеждане на вижданията за пешеходна зона в централната градска част. В действуващия досега ОУП с отчита като грешка обособяването на пешеходна зона само върху една градска улица. Тази зона би трябвало да бъде обособена между двете градини в централната част и между улиците Цар Симеон Велики и Граф Игнатиев. Липсата на правилно управленско виждане постепенно прави реализацията на тази идея все по-невъзможно. За съжаление!
  • Преоценка на вижданията за кв.Бедечка, където предвид създадения изкуствен конфликт би трябвало да се съвмести възможността за строителство със запазване на съществуващата ценна дървесна растителност. Такава възможност е налице от границите на езерото Загорка до магазина Кауфланд. Така може да бъде избегната напълно излишната процедура по включване на военни терени в градския организъм. Тъй като конфликтът с кв.Бедечка има решение в рамките на общата площ от около 800 дка, естествено възниква въпросът защо общинската администрация въобще не разглежда тази възможност. Дали причината не се крие в намеренията на един предприемач да започне да реализира жилищен квартал малко по на север, който при наличие на квартал Бедечка би бил по-непривлекателен?
  • Преоценка на зелената система на града и Общината. Съществуват сериозни устройствени проблеми около значитените паркови площи, където все по-трудно става паркирането в почивни дни. От друга страна е необходимо и виждане за обновяване на уличната растителност, която до голяма степен е изчерпила жизнените си възможности – така както е и при хората.
  • Преоценка на системата за кратковремен и дълговременен отдих, свързан с природните дадености около Стара Загора. Такъв план има към досегашния ОУП и вероятно ще има нужда от осъвременяване.
    Ще ми се, когато общинските съветници гласуват за поредното изменение на ОУП на парче, да се замислят колко е важно това  да не става по конюнктурни съображения, а с виждане за бъдещото правилно развитие на града ни.
    А на тези, които си мислят, че обещанието на премиера Борисов да се вземат терени от министерството на отбраната ще се случи много бързо, бих искал да обясня процедурата:
1. Тъй като тези терени няма да бъдат дадени безвъзмездно, със сигурност ще има едни сериозни преговори по въпроса какво ще получи МО срещу тези територии. Нека никой да не си въобразява, че при днешното безпаричие на военните старозагорската община ще получи подарък. В това отношение Кр.Каракачанов вече доста ясно заяви, че МО не е дядо Коледа и не може да прави подаръци.
2. Тези терени трябва да бъдат включени в ОУП, което означава поредното му изменение.
3. Следва изготвяне на ПУП и планове за подземната инфраструктура.
4. Следващата стъпка е оценка на имотите – и в новите терени, и в кв.“Бедечка“, който процес със сигурност ще продължи и в съда.
5. Едва тогава би могло да се преговаря за замяна на собственост или за отчуждаване.
Нека да е ясно, че докато не приключи този процес и с последния собственик на имот в кв.Бедечка Общината не може да реализира нищо по отношение създаването на парк на тази територия. Този процес вероятно ще продължи доста години и ще надхвърли мандата на сегашния кметски екип. По този начин може би кметът Тодоров ще прехвърли горещия картоф на наследника си. И тогава предвид бъдещото финансово състояние на Общината със сигурност всичко ще трябва да започне отначало. Не бих искал да съм на мястото на собствениците на имоти в кв.Бедечка, които години наред плащат данъци и такса смет без да могат да ползуват собствеността си.  Но за това те може би ще предявят финансови претенции и някой ще трябва да плаща. Моля, досете се кой ще бъде този?
       Арх.Веселин Беров

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |