Събития Общо 141 328 лв. са изразходвани за провеждането на референдума за Бедечка

Общо 141 328 лв. са изразходвани за провеждането на референдума за Бедечка

Понеделник, 04 септември 2017 г., 15:43
Размер на буквите
референдум БедечкаКъм днешна дата - 04.09.2017 г., след като са отчетени всички разходи, Община Стара Загора е изразходвала за провеждането на референдума за бъдещето на Бедечка сума в размер на 141 328 лв., съобщи главният финансист Цанка Ганева.
В тези разходи влизат:заплати и осигурителни плащания – 95 537 лв., разпределени по следния начин: СИК – 51 904 лв. и ОИК – 11 010 лв.; извънреден труд на персонала от общинска администрация, училища, детски градини и други заведения, в които са провеждани избори – 32 623 лв.
Разходите за издръжка са 45 791 лв. в т. число за материали – 14 735 лв., пликове, бюлетини, протоколи – 9 200 лв., канцеларски материали – 3 535 лв. , храна за полицаите – 2 000 лв., вода, горива, електроенергия – 1 278 лв., които са   предимно за гориво за транспортни средства.
Външни услуги са на стойност – 29 777 лв. в т. число за отпечатване на изборни списъци – 20 592 лв., обработка на информация от изборните протоколи /резултатите от изборите//-   5 640 лв., транспортни услуги – 1 230 лв., съобщения, банери, плакати –     1 320 лв. и за телефони   995 лв.
На 12.07.2017 г. на сайта на общината е публикуван месечният финансов отчет към 30.06.2017 г., според който общите разходи по референдума са 108 593 лв. В него не са включени всички разходи, тъй като към този момент все още не са платени.
На 12.08.2017 г., отново на сайта на Община Стара Загора е качен месечен отчет към 31.07.2017 г. Разходите за референдума са отчетени в дейност Държавни и общински служби по изборите в частта местни дейности и тогава възлизат на 140 678 лв., уточни Цанка Ганева.
СНЦ Запазете Бедечка е подало заявление за достъп до обществена информация на 22.06.2017 г. , а жалбата им до Административен съд Стара Загора, във връзка с отказания на 18.07.2017 г. достъп до информация, е от 27.07.2017 г.
Припомняме, че на 18.06.2017 г. Община Стара Загора проведе местен референдум, поискан на основание Решение №862 от 27.04.2017 г. на Общински съвет Стара Загора, с въпрос: Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал Бедечка, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток - бул. Хан Тервел, от запад - ул. Иван Вазов, от север алеята към предприятие Труд и от юг - ул. Христина Морфова? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |