Събития Дълг от 6.5 млн. лв. поема община Стара Загора заради блокирани пари

Дълг от 6.5 млн. лв. поема община Стара Загора заради блокирани пари

Петък, 25 август 2017 г., 10:00
Размер на буквите
1обществено обсъждане2405 1Община Стара Загора ще поеме дългосрочен дълг до 6,56 млн.лв. за финансиране на ремонти на улици, тротоари, междублокови пространства и реконструкцията на две училища. Това стана ясно на обществено обсъждане снощи в зала Петко Рачов Славейков.
В резултат на загубени съдебни дела за ремонта в кв. Железник над 9 млн. лв. от общинската хазна са блокирани, а това води до затруднение в обслужването на текущите ангажименти по договори с доставчици. За да успеем да изпълним нашите ангажименти, както и да реализираме тези проекти, се налага да поемем такъв дълг, който ще бъде възстановен веднага след приключване на делата, които водим с изпълнителя на проекта за подобряване на инфраструктурата в кв. Железник. Блокирани са ни в пъти повече средства, отколкото реално дължим, заради спора по една цесия, обясни кметът Живко Тодоров.
По думите му Общината не може да се откаже от делата, защото трябва да се изясни казуса с незаконосъобразна цесия, както и задължения на изпълнителя към НАП и КТБ. Тук влизаме в спор и е важно този казус да бъде приключен законосъобразно. Очакваме да успеем, да си върнем блокираните средства след разплитане на сложния юридически възел обясни кметът.
Дългосрочният дълг, който ще поеме Общината, за ликвидиране последствията от форсмажорни обстоятелства е в размер на 6 млн. лв. Главният финансист Цанка Ганева представи пред гражданите подробности за параметрите на дълга и предназначението на средствата. За ремонти на тротоари, асфалтиране на улици и благоустрояване на междублокови пространства общината дължи приблизително 2,5 млн. лв., а за още 3,5 млн. лв. са възложени на изпълнители и ще бъдат завършени до края на 2017 г.

 

обществено обсъждане2408

 

Дългът ще бъде погасяван със собствени бюджетни средства в срок до 60 месеца, но не по-късно от 31.05 2023 г., с възможност за предсрочно погасяване.
За мостово финансиране изпълнението на два проекта по Оперативна програма Региони в растеж за ремонти в две професионални гимназии, общината ще поеме дълг в размер до 560 000 лв. Крайният срок за издължаване е не по-късно от 31.12.2018 г., с възможност за предсрочно погасяване. Става дума за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградите на ПГ по ветеринарна медицина Иван П. Павлов и Търговска гимназия Княз Симеон Търновски, на обща стойност близо 2,8 млн. лв. В двете училища учат около 1 300 ученици, работят над 100 преподаватели и над 50 души непедагогически персонал. Ще бъде обновена материалната база, осигурена възможност за целодневна организация на учебния процес и осигурени помещения за извънкласни занимания.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |