Събития 1012 лв. е средната заплата в Старозагорско

1012 лв. е средната заплата в Старозагорско

Четвъртък, 24 август 2017 г., 07:04
Размер на буквите
пари заплатаПрез второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 012 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 5.1%, информираха от Териториално статистическо бюро Югоизток.
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2017 г. намаляват незначително спрямо края на март 2017 г., като достигат 104 600 души. Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности Хотелиерство и ресторантьорство - с 11.4%, а най-голямо увеличение - в дейност Селско, горско и рибно стопанство - с 12.6%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - съответно 34.2 и 12.7%.
В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.7 хил. или с 0.7% повече, в сравнение с края на юни 2016 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности Преработваща промишленост - с 1.3 хил. и Хуманно здравеопазване и социална работа - с 0.5 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности Професионални дейности и научни изследвания - с 9.7%, Хуманно здравеопазване и социална работа - с 8.3% и Други дейности - със 7.3%. Най-голямо намаление на наетите лица в абсолютно изражение в края на юни 2017 г. спрямо края на юни 2016 г. има в икономическа дейност Строителство - с 0.6 хил., а в процентно - в икономическа дейност Транспорт, складиране и пощи (с 10.6%).
Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за април 2017 г. е 1 013 лв., за май - 1 014 лв. и за юни - 1 010 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са Култура, спорт и развлечения - с 10.2% и Селско, горско и рибно стопанство - с 9.6%. Намаление на средната работна заплата спрямо предходното тримесечие е регистрирано в дейностите Други дейности и Финансови и застрахователни дейности.
През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в областта нараства със 7.9% спрямо второто тримесечие на 2016 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 25.6% и Други дейности - с 20.6%.
В сравнение с останалите области на страната, през второто тримесечие на 2017 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средна работна заплата, след област София(столица) (1 411 лв.).
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |