Събития Напомнят на 281 старозагорски фирми за неподаден годишен отчет

Напомнят на 281 старозагорски фирми за неподаден годишен отчет

Петък, 11 август 2017 г., 12:33
Размер на буквите
1НАП 1Всички търговци по смисъла на Търговския закон трябваше да заявят за вписване и представят за обявяване в търговския регистър годишния си финансов отчет (ГФО) за 2016 г. до края на юни 2017г. В същият срок останалите предприятия трябваше да публикуват финансовия си отчет чрез икономическо издание или чрез интернет, напомнят от Старозагорския офис на НАП.
Фирмите без дейност също са задължени да представят ГФО до 30.06.2017 г., като за тях са предвидени облекчения по отношение на документите, подлежащи на публикуване в търговския регистър.
Бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, не публикуват финансов отчет, напомнят от НАП.
Към момента инспекторите от НАП Стара Загора са уведомили, с покани и електронни писма, представляващите на 281 активни фирми от областта, че не са изпълнили задължението си за публикуване на ГФО за 2016г. и на същите ще бъдат наложени глоби до края на месец септември.
В закона за счетоводството са предвидени нови, по-високи санкции за лицата, които имат задължение, но не са публикували финансов отчет. За ръководителя на предприятието – глоба от 200 лв. до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, припомнят данъчните инспектори.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |