Събития С едногодишни карти безплатно ще паркират електромобилите в Стара Загора

С едногодишни карти безплатно ще паркират електромобилите в Стара Загора

Петък, 28 юли 2017 г., 08:09
Размер на буквите
сесия 07Електромобили, които използват двигател с изцяло електрическо захранване, ще бъдат паркирани безплатно в старозагорската Зелена зона. Това решиха днес общинските съветници в града, с 41 гласа за. Промените в Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на общината гласят още, че желаещите да се възползват от преференцията ще трябва да подадат заявление по образец до кмета на Община Стара Загора, както и документи, удостоверяващи правното основание за ползване на автомобила, копие от свидетелство за регистрация на МПС и документ удостоверяващ платена застраховка Гражданска отговорност. Издадената едногодишна карта ще трябва да бъде поставена на видно място на таблото в долния десен ъгъл на предното стъкло на електромобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол.
Промяна бе направена и в чл. 37 от същата действаща Наредба, който засяга паркирането и домуването на пътни превозни средства от категории N2, N3, M3, ремаркета и полуремаркета над 750 кг, каравани и кемпери, селскостопанска техника и строителни машини. Съветниците гласуваха отпадането на думата кемпери от текста.
Общинският съвет не прие направеното предложение за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Стара Загора, засягащо градския зоопарк. Съветниците решиха, че е редно за реда в зооградината да отговаря ръководството й, като то е необходимо да създаде свои правила, които да гарантират спокойствието на обитателите и посетителите на парка, а не да бъде създаден допълнителен текст към нормативния акт.
Съветниците подкрепиха Община Стара Загора да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за изпълнение на обект: Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на квартал Самара 1 и квартал Самара 2.
Предложението на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, засягащо общественият превоз по автобусните линии от общинската транспортна схема, бе прието с пълно мнозинство. Мотивите на градоначалника бяха да не бъде променяна стойността на билетите и картите, което би се наложило заради намаляването на пътникопотока от населените места в общината, генерирайки загуби на фирмата-превозвач. 43-ма от местните старейшини гласуваха за да бъде компенсирана разликата между цената на билетите и абонаментните карти, изчислени съгласно Договор №  2899 / 28.12.2015 год. Въпреки трудностите, Община Стара Загора полага и ще продължава да полага сериозни усилия жителите от населените места да ползват удобен транспорт, стана ясно от предложението на градоначалника. 
Единодушно бе подкрепено и поемането на ангажимент за създаване на нови социални/здравни услуги по приоритетна ос 5 от ОП Региони в растеж. Те  ще бъдат поддържани минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО на ОПРР 2014-2020. Реализирането на проекта води до изграждане на нов център за обществена подкрепа, дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, нов дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, както и нови наблюдавани жилища за младежи от 18 до 21 г. Ще бъде осъществен и ремонт/обзавеждане/оборудване на съществуващи центрове за обществена подкрепа.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |