Събития Община Стара Загора огласи експертния доклад за нередности от общински мандат 2004 - 2007 г.

Община Стара Загора огласи експертния доклад за нередности от общински мандат 2004 - 2007 г.

Четвъртък, 10 септември 2009 г., 12:15
Размер на буквите

На пресконференция в Община Стара Загора бе представен експертния доклад за общински мандат 2004 - 2007 г. Данните от основните проверки в доклада представи авторът му Симеон Нейчев – независим експерт и председател на Националния съюз на финансовите ревизори. В пресконференцията участваха  още и Николина Горова – секретар на Община Стара Загора и Методи Марков – началник на звено Инспекторат към Община Стара Загора.

От съдържанието на доклада от общо 800 страници Симеон Нейчев представи основните нарушения според извършените проверки, се казва в прессъобщение, изпратено от Община Стара Загора. Големи са разходите от незавършено строителство – за обект Исторически музей само разходите са 5 080 217 лв., а за обект „Детски комплекс” с. Обзор – 192 577 лв. като няма информация за съдбата на този комплекс.
Неизгодна е сделката по общинския заем от 10 млн. лева, теглен през 2005 години. „Финансовото състояние на Община Стара Загора е било такова, че не е имало нужда да бъде теглен заем. Необходимо е да се провери изгодна ли е лихвата и защо срокът за погасяване е 10 години” – каза Симеон Нейчев.
Има финансови нарушения -неверни документи - по двата договора с фирма ХИТ за уличното осветление на Стара Загора. В първия договор от 1 500 000 лв. има неизпълнени 700 000 лв., а вторият договор за 9 600 000 лв. за поддръжка на осветлението – сключен без гаранции за изпълнение и без точни цени на материали и услуги.
По експертния доклад звено Инспекторат при Община Стара Загора е предприело 4 допълнителни проверки. Завършена е проверката на общинските жилища, а в момента се извършват ревизии – цялостна на ремонта на Операта, за ремонтите в Плувен басейн и за изграждането на отводнителния канал в с.Плоска могила. „Вероятно следващата седмица в Прокуратурата ще бъде внесена проверката за изграждането на отводнителния канал в с.Плоска могила” – съобщи началникът на Инспектората Методи Марков. Там над извършените дейности за 21 000 лв. по договор допълнително с възлагателно писмо са платени още 20 000 лв. на фирма „Колизеум 2001” . В Операта пък е закупен 2100 кв.м. мокет второ качество, който е фактуриран на цена 44 лв.кв.м. при цена в магазина 8-10 лв.кв.м. за такова качество.
Констатираните нарушения се отнасят най-общо към неефективно стопанисване на общински обекти, нецелесъобразно извършени разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, неефективен инвеститорски надзор – обобщи Симеон Нейчев. „Целта на проверката и на доклада е не да търсим обвиняеми, а да направим своите изводи за по-доброто и по-ефективно управление” – каза секретарят на Община Стара Загора Николина Горова. „На базата на доклада ръководството на Община Стара Загора предприе и конкретни мерки – направени са промени в Системата за финансово управление и контрол СФУК, предстои приемането на нова структура на администрацията, има дисциплинарни производства срещу няколко общински служители, до края на 2009 година ще бъде въведен интегриран стандарт по качеството” – информира секретарят на Община Стара Загора.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |